3 lipca - XXI Sesja Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 3 lipca 2020 r. (piątek)  godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Prażmów za rok 2019.
 5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno zmienionej uchwałą  Nr XLIII/324/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno.
 11. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łoś.
 12. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz nadania jej statutu.
 13. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 14. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 104/1 w obrębie Wola Wągrodzka z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Prażmów i Wola Prażmowska.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łoś i Gabryelin.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Prażmów i Łoś.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wola Prażmowska.
 19. Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 20. Sprawy różne.  
 21. Zamknięcie obrad

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie sesja

  sesja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-26
Data publikacji:2020-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:643