Wyjaśnienie dotyczące zmiany częstotliwości odbioru odpadów segregowanych oraz zielonych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów, w związku z pytaniami dot. zmiany częstotliwości odbioru odpadów segregowanych oraz zielonych pragnę Państwu wyjaśnić powody takiej decyzji.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów segregowanych oraz zielonych została podjęta z uwagi na fakt, że przy pierwszym ogłoszeniu przetargu (z częstotliwością odbioru odpadów tj. segregowane co 2 tyg., ziel. co 2 tyg. od kwietnia do listopada, odbiorem popiołu od listopada do marca) firmy biorące udział w zamówieniu zaproponowały ceny odbioru bardzo wysokie, znacznie przekraczające możliwości finansowe niektórych mieszkańców Gminy tj. 25,14 zł za śmieci zmieszane oraz 15,86 zł za śmieci segregowane.

W związku z powyższym Wójt wraz z Radą Gminy podjęli decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów segregowanych, zielonych, wyłączeniu osobnego odbioru popiołu w specjalnych workach. W wyniku przedstawionych ofert przetargowych ze wskazaną specyfikacją najkorzystniejszą okazała się Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowego „RADKOM" Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu. Ceny zmniejszyły się odpowiednio, zmieszane do kwoty 18,83 zł.; segregowane do kwoty 12,12 zł.

Częstotliwość odbioru odpadów zielonych jest zachowana zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) tj. „Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość   odbierania zmieszanych   odpadów   komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż (...) raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza". W związku międzygminnym „NATURA" mieszkańcy nie mają odbieranych odpadów zielonych, sprzed posesji, tylko dostarczają do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się na terenie gmin należących do związku.

W przypadku posiadania znacznej ilości odpadów segregowanych zachęcam do skorzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Wola Wągrodzka przy ul. Wiatracznej. Punkt otwarty jest dwa razy w tygodniu środy: godz. 15.00-18.00 oraz w soboty: godz.10.00-14.00.

Jednocześnie informuję, że w sąsiadujących gminach odbiór odpadów segregowanych również jest raz w miesiącu np. Gmina Tarczyn, Chynów, Pniewy, Belsk Duży.

Wychodząc Państwu naprzeciw będą przeprowadzone konsultacje z Państwa przedstawicielami, tzn. z sołtysami oraz Radnymi. Spotkanie z sołtysami odbędzie się 1 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy, na którym zostanie podjęta decyzja czy zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów płacąc więcej, czy utrzymać obecną częstotliwość odbioru przy stawkach wynikających z obecnego przetargu.

Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Puchała

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-21
Data publikacji:2016-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4403