Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 września 2020 r. (poniedziałek)  godz. 11.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Prażmów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Ławki.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów i Biały Ług.
 10. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów przyjętego uchwałą Nr XXXII/383/2001.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Koryta, Ludwików, Kamionka, Biały Ług, Wola Prażmowska.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Dobrzenica, Prażmów, Piskórka, Kędzierówka, Krupia Wólka.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Krupia Wólka i Ustanów.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów - okolice ulicy Długiej.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów - okolice ulicy Głównej.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów - okolice ulicy Parkowej.
 17. Uchwała w sprawie  nadania nazwy  ulicy  w  miejscowości Krupia Wólka.
 18. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.153.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.
 19. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.154.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.
 20. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
 21. Sprawy różne.  
 22. Zamknięcie obrad.

  Przewodnicząca Rady

  Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1974