Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Prażmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 29 września 2020 r. (wtorek)  godz. 11.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
  4. Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Prażmów dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
  5. Uchwała w sprawie  nadania nazwy  ulicy  w  miejscowości Ustanów.
  6. Stanowisko w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
  7. Sprawy różne.  
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1239