Zmiany dotyczące wyłożenia planu miejscowego dla części wsi Krępa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2020

Wójt Gminy Prażmów informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz wynikającymi z tego stanu ograniczeniami zdecydował o przedłużeniu okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Krępa przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/2014 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o zmianie terminu i formy dyskusji publicznej i zmianie terminu składania uwag.

 

Wyłożenie projektu planu zostaje przedłużone do dnia 27 listopada 2020 r. Z projektem zmiany planu można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Prażmów – www.prazmow.bip.gov.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/Wyłożenia. Informacji o zmianie planu udziela insp. ds. urbanistyki p. Arleta Walczak – tel. 22 727 01 77 wew. 27 od poniedziałku do piątku w godz. 14-16.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się online w zmienionym terminie w dniu 27 listopada 2020 r.  o godzinie 14.00.

Aby dołączyć do dyskusji publicznej należy zgłosić chęć uczestnictwa drogą e-mail na adres a.walczak@prazmow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12.00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link do dyskusji. Dyskusja zostanie przeprowadzona na platformie MyOwnConference.

Jednocześnie zaznacza się, że dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania dyskusji.

Termin składania uwag do projektu planu miejscowego, w związku z wydłużeniem czasu wyłożenia projektu planu, został wydłużony do dnia 11 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące wyłożenia znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-12
Data publikacji:2020-11-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1349