Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 listopada 2020 r. (piątek)  godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. „ w drodze wniesienia wkładu własnego pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów przez wspólnika Gminę Prażmów.
 5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 7. Informacja w sprawie Centrum Usług Wspólnych.
 8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów – „Prażmów V”.
 13. Uchwała w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – okolice ulicy Głównej.
 14. Uchwała w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – okolice ulicy Parkowej.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Prażmów w rejonie ulicy Kościelnej.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Wola Wągrodzka, Krupia Wólka, Prażmów i Ustanów.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Jeziórko, Krępa, Bronisławów i Kamionka.
 18. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów w rejonie ulicy Kasztanów.
 19. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny.
 20. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zadębie.
 21. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.238.2020  Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 22. Uchwała w sprawie nabycia działki nr 48/9 w obrębie Prażmów z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 23. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 32/6 w obrębie Krępa z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 24. Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Prażmów dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
 25. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Prażmów.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-20
Data publikacji:2020-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:641