Dwór Ryxów w Prażmowie- bieżące informacje.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2020

Pragnę Państwa poinformować, że dzięki spotkaniom z członkiem Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Panią Ewą Lubianiec i V-ce Starostą Zdzisławem Lisem udało się doprowadzić do kompromisu, którego efektem było podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie rewitalizacji Dworu Ryxów w Prażmowie.

Gmina pozostała właścicielem obiektu. Samorządy ustaliły współfinansowanie rewitalizacji budynku 50 na 50 % kosztów oraz współużytkowanie obiektu po oddaniu do użytkowania.

Zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte miedzy Gminą Prażmów a Powiatem Piaseczyńskim dotyczącym Dworu Ryxów w Prażmowie, Gmina Prażmów realizuje punkty w nim zawarte.

W § 3 Listu Intencyjnego Gmina Prażmów zobowiązała się, że:

1. w ciągu 3 miesięcy od podpisania niniejszego porozumienia podejmie uchwałę o przystąpieniu  do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalającego na realizację zamierzeń określonych w niniejszym Liście.

Rada Gminy Prażmów podjęła Uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się Dworek Ryxów.

2. opracuje w ciągu 9 miesięcy od podpisania niniejszego Listu projekt koncepcyjny prac remontowych i adaptacyjnych oraz przedstawi go do akceptacji Powiatowi przed uzgodnieniem zakresu prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przygotuje także na bazie sporządzonego projektu koncepcyjnego, kosztorys i harmonogram prac remontowych.

Gmina wykonała nawet więcej niż zakładało to porozumienie i rozstrzygnęła przetarg, podpisując umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji na rewitalizację obiektu. Zgodnie z umową Gmina uzyska pozwolenie na budowę do końca sierpnia 2021 r.

3. przeprowadzi remont i adaptację Dworku Ryxów.

Gmina zobowiązuję się, że przy współpracy z Powiatem wykona remont po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

4. w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania Listu zabezpieczy budynek przed dalszą dewastacją i degradacją ponosząc całość kosztów tych działań.

Gmina zabezpieczyła i na bieżąco zabezpiecza obiekt łącznie z bieżącym utrzymaniem.

W § 4 Listu Intencyjnego na wykonanie rewitalizacji Dworu Ryxów widnieje zapis, że Powiat po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego, przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50% kosztów tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.

Zastanawiające jest więc, dlaczego do tej pory Starosta Piaseczyński nie przedstawił Radzie Powiatu projektu uchwały, którą zabezpieczono by w budżecie kwoty dla Gminy Prażmów na dotację celową w wysokości 50% kosztów na wykonanie tego zadania, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w umowie o udzieleniu pomocy finansowej?

Powiat o wszystkich bieżących sprawach dotyczących Dworku Ryxów informowany jest na bieżąco ponieważ jestem w stałym kontakcie z Wicestarostą Zdzisławem Lisem.

Moje wyjaśnienia kieruję do wszystkich zaniepokojonych dalszym losem naszego zabytkowego Dworku Ryxów. Są także odniesieniem do słów Pana Starosty Ksawerego Guta, który w artykule na stronie Powiatu Piaseczyńskiego na Facebooku stwierdził, że Gmina do tej pory niczego nie zrobiła po podpisaniu Listu Intencyjnego. Pozostawiam to do Państwa opinii.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-27
Data publikacji:2020-11-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:398