Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2022

Wójt Gminy Prażmów zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika (osoby fizyczne) został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymają w decyzjach wymiarowych.

Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany rachunek bankowy (np. innego właściciela nieruchomości lub dotyczący innego tytułu zobowiązania) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innej osoby lub innego zobowiązania gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.

Przykład: Podatnik posiadający nieruchomość na własność (udział 1/1) i współwłasność w innych nieruchomościach np. w drodze (udział 2/53) i działce (udział 1/3) otrzyma trzy decyzje wymiarowe. Na każdej decyzji podany będzie inny indywidualny numer rachunku bankowego. Podatnik powinien wpłacić podatek oddzielnie za własności, za współwłasności w drodze i za współwłasności w działce na wskazane w decyzjach różne indywidualne numery rachunku bankowego.

Indywidualny rachunek bankowy jest różny od numeru konta bankowego dotyczącego płatności związanych z opłatą za odpady komunalne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-04
Data publikacji:2022-03-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:3588