Przełączenie i koncentracja numeru alarmowego 998 na 112

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2021

Od 20 maja 2020 r. w województwie mazowieckim rozpocznie się przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Proces ten będzie trwał  do 7 czerwca 2021 r.

Przełączenie numeru na terenie powiatu piaseczyńskiego zaplanowano na 25 maja 2021 roku.

 

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 osoba znajdująca się na ternie powiatu piaseczyńskiego wybierając numer alarmowy Straży Pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, które obsługuje numer alarmowy 112.

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych,
  • eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych,
  • zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu,
  • obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców,
  • obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS,
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce przesłanej do odpowiednich służb


Jak działa 112?

Numer alarmowy 112, to system powiadamiania ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, który składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu

Zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.


Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

 Więcej informcaj na temat numeru alarmowego 112 znajduje się na dedykowanej mu stronie www.

Materiały

Numer alarmowy 112

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-20
Data publikacji:2021-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1372