Szanowni Mieszkańcy,

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2021

Przypominamy, że godnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Uchwałą Nr XII.90.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów, właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania Umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi i okazywanie ich na wezwanie osób przeprowadzających kontrole na podstawie art. 379 Ustawy prawo ochrony środowiska.

Brak okazania dokumentów w trakcie kontroli podlega karze grzywny. Kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, również podlega karze grzywny. Wysokość kary grzywny określa Sąd po przeprowadzeniu postępowania na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wysokość maksymalna kar w postępowaniach zakończonych mandatowo wynosi 500 złotych, a wysokość kar w postępowaniu sądowym wynosi minimum 500 złotych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-23
Data publikacji:2021-06-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1223