Program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych w Piskórce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2021
W Piskórce zespół ekspertów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego testuje zwalczanie rdestowców z wykorzystaniem metody agrotechnicznej, która umożliwia walkę z inwazyjnymi gatunkami bezpośrednio przy terenach rolnych.
Rdestowiec to gatunek, który stanowi duże zagrożenie dla naszego ekosystemu, może nawet całkowicie wyeliminować niektóre rodzime gatunki roślin.

Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis oraz rdestowiec czeski (inaczej pośredni) Reynoutria ×bohemica, to inwazyjne gatunki obcego pochodzenia, stanowiące duże zagrożenie dla bioróżnorodności naturalnych ekosystemów.

Z roku na rok gatunki te zwiększają zajmowaną powierzchnię, wpływając negatywnie na skład i bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych, poprzez zmniejszenie populacji gatunków rodzimych lub całkowitą ich eliminację.

Rdestowce są okazałymi, wieloletnimi roślinami, wykazującymi duże zdolności wegetatywnego rozmnażania. Głównym źródłem inwazji są przede wszystkim szybko rosnące kłącza, które rozrastają się na odległość nawet 20 m od rośliny macierzystej, oraz pędy o dużej zdolności regeneracji i równie szybkim tempie wzrostu (nawet do 15 cm/dobę). Nowa roślina może rozwinąć się z fragmentu kłącza o długości 1 cm, o wadze około 0,7 g, jak też z niewielkiego odcinka pędu, zawierającego pojedynczy węzeł, umieszczonego w glebie lub w wodzie. Średnio na pojedynczym pędzie rdestowce mogą produkować nawet do 350 tys. kwiatów, przy czym owoce, jeśli zawiążą się, zwykle dojrzewają we wrześniu–październiku, a opadając w październiku–listopadzie mogą rozsiewać się na odległość do 16 m. Rdestowce rozprzestrzeniają się przede wszystkim przez rozrost i fragmentację kłączy. Silne i rozgałęzione pędy podziemne, magazynując materiały zapasowe, umożliwiają roślinie przetrwanie niesprzyjających wegetacji okresów oraz zapewniają skuteczną kolonizację nowych miejsc. Roślina kolonizuje szczególnie siedliska nadrzeczne, ruderalne, ale coraz częściej pojawia się na terenach rolniczych oraz obszarach chronionych.
W eliminacji rdestowców stosowane są różne metody, których skuteczność i efektywność wymaga sprawdzenia w warunkach lokalnych. Jest to przedmiotem projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
W ramach projektu, w całej Polsce, w 66 lokalizacjach, zespoły ekspertów z wiodących krajowych ośrodków naukowych pod kierunkiem Uniwersytetu Śląskiego testują metody zwalczania różnych gatunków inwazyjnych, w tym również rdestowców.
W miejscowości Piskórka zespół ekspertów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego testuje zwalczanie rdestowców z wykorzystaniem metody agrotechnicznej (uprawa gleby - mulczowanie, orka i obsiew mieszanką traw). Metoda ta ma charakter kompleksowy i może być stosowana szczególnie na obszarach sąsiadujących z gruntami rolnymi lub leśnymi, w miejscach gdzie możliwe jest ze względów technicznych i przyrodniczych wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-30
Data publikacji:2021-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Lena Piziorska
Liczba odwiedzin:567