Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 7 października 2021 r. (czwartek) godz. 12.00.  

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Prażmów  na lata 2015-2024” z perspektywą do 2028 roku.
 6. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Dobrzenica-Błonie.
 7. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Gabryelin.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI.146.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Działkowej.
 9. Uchwała w  sprawie zmiany uchwały nr XXIII.223.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Koryta, Ludwików, Kamionka, Biały Ług, Wola Prażmowska.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Koryta, Ludwików, Kamionka, Biały Ług, Wola Prażmowska – etap I.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII.96.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.360.2021 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 września 2021r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 13. Informacja o przebiegu  wykonaniu budżetu Gminy Prażmów za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prażmów za I półrocze 2021 roku.
 14. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady

Mirosława Borowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-30
Data publikacji:2021-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:573