Komunikat przeciwpożarowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2018

Zbliża się okres żniw i związanych z nimi intensywnych prac w gospodarstwach rolnych. Postarajmy się aby ten czas był bezpieczny dla nas, naszych bliskich oraz naszego mienia. Przypominam kilka zasad bezpieczeństwa pożarowego, o których należy pamiętać wykonując prace na terenie gospodarstw i prace polowe.

 1. Zapewnić bezpieczeństwo przy ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, szczególnie przy  rozmieszczaniu sprzętu i płodów rolnych w gospodarstwach;
 2. Paliwa przechowywać w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co  najmniej 10 m. od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 3. Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożarów.
 4. Zabronione jest składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach, w piwnicach oraz na drogach komunikacji ogólnej;
 5. Nie dopuszczalne jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m. od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 6. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest niedopuszczalne;
 7. Podczas eksploatacji maszyn rolniczych i innych urządzeń z napędem należy stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi;
 8. Urządzenia wydechowe silników spalinowych zabezpieczać przed wylotem iskier;
 9. Urządzenia o napędzie elektrycznym umieszczać nie bliżej jak 5 m. od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej;
 10. Silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej;

STERTY LUB STOGI Z PALNYMI PRODUKTAMI ROŚLINNYMI

Dopuszczalne maksymalne wymiary, to kubatura 5.000m3 lub powierzchnia 1.000m2

 Przy sytuowaniu stert lub stogów należy zachować następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30m,
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu trudno zapalnym- 20m,
 • od urządzeń i przewodów trakcji elektrycznych wysokiego napięcia – 30m,
 • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m,
 • od lasów i terenów zadrzewionych – 100m,
 • między sąsiadującymi stertami lub stogami – 30m,

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię pozbawioną materiałów palnych o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3m od ich obrysu.

Nie dosuszone produkty roślinne mogą się nagrzewać, co może doprowadzić do ich samozapalenia. Starać się unikać składowania nie dosuszonego siana lub słomy. W koniecznym przypadku takiego składowania należy okresowo sprawdzić ich temperaturę.

Nie jest dopuszczalne wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100m. od zabudowań, lasów, zboża na pniu, miejsc ustawiania stert lub stogów, bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, jak również bez stałego nadzoru miejsc wypalania.

P R Z Y P O M I N A M !!!

Wszystkie wyżej wymienione zasady bezpieczeństwa pożarowego, wynikają z przepisów ochrony przeciwpożarowej. Każdy, kto doprowadzi do powstania pożaru przez łamanie tych przepisów, może ponieść konsekwencje w postaci mandatu karnego lub nawet odpowiedzialności karnej.

 K O M E N D A N T     G M I N N Y

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-09
Data publikacji:2018-07-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:473