Wprowadzenie III-stopnia CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2022

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 62 z dnia 15 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP( 3.stopień CHARLIE- CRP ).  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 2234 oraz z 2022r.poz.583 ), wprowadza się  III-stopień alarmowy ( CHARLIE – CRP ) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 16 marca 2022r. od godz. 00,00 do dnia 31 marca 2022r. do godz. 23, 59.(jest to przedłużenie okresu obowiązywania ).

 

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234), Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21:00 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59 (w miejsce pierwszego stopnia ALFA-CRP, obowiązującego od dnia 15 lutego 2022 r.) wprowadzony został III-stopień CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizując powyższe zarządzenie, zgodnie z ,,Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze Gminy Prażmów- stopień alarmowy CHARLIE-CRP” administracja publiczna wykonuje w tym stanie określone zadania w zakresie procedur postępowania dotyczącego ataku terrorystycznego lub sabotażu w odniesieniu do systemu teleinformatycznego urzędu, jednostek podległych i nadzorowanych wraz z przygotowaniem się do ich realizacji:

- wprowadza się działania porządkowo-ochronne realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych w czasie rozpoczęcia pracy w Urzędzie Gminy (gminnych jednostkach, podległych i nadzorowanych), w godzinach ich urzędowania oraz po zakończeniu pracy,

- wprowadzone zostają dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzenie procedur działania na wypadek aktów terroru lub sabotażu.  

 

Ponadto, w przypadku zauważonych zdarzeń losowych (nagłych) prosi się mieszkańców o natychmiastowe powiadamianie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonu (0-22) 737 07 63.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-22
Data publikacji:2022-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1109