Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 10 marca 2022 r. (czwartek)  godz. 11. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Dobrzenica i Kolonia Gościeńczyce.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś, Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kędzierówka.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś, Prażmów, Ludwików, Wągrodno, Ustanów.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Wola Prażmowska.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Wola Prażmowska – rejon ul. Południowej.
 11. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 12. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
 13. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Prażmów.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów na 2022r.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów na 2022r.
 17. Uchwała w sprawie utworzenia straży gminnej.
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Prażmów do Stowarzyszenia Metropolia Warszawska.
 19. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piskórka.
 20. Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Prażmów.
 21. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2021r..
 22. Sprawozdanie Radnego Powiatu Piaseczyńskiego Sylwestra Puchały.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-03
Data publikacji:2022-03-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1121