Niezbędne informacje w ramach "POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2022

W związku z nasilającą się falą uchodźców z Ukrainy i dużą ilością przyjmowanych osób przez  lokalną społeczność, po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 8.03.2022 r. podaje się do publicznej wiadomości niezbędne informacje dotyczące mieszkańców i uchodźców.

 

1. W zakresie pomocy medycznej: każdemu obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terenie Gminy Prażmów, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala będzie udzielana potrzebna pomoc medyczna. Niezbędnym jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisk pieczęci stempla w dokumencie podróży, potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy po 24 lutego 2022 r.

2. W zakresie edukacji:  przy zapisie dziecka do szkoły w Prażmowie tel. 22 727 08 04, 22 727 06 91 w.21 lub w Uwielinach tel. 22 726 76 40, 22 727 60 97, niezbędnym jest posiadanie paszportu dziecka lub paszportu rodzica, (aktu urodzenia)  oraz adresu zamieszkania w Polsce. Każdą informację dotyczącą edukacji należy konsultować z Dyrektorem CUW oraz Dyrektorami szkół. Prosi się także o zgłaszanie dyrektorom szkół, chętnych pedagogów pochodzenia ukraińskiego.

3. W zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej: merytorycznej informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 22 727 05 26, 22 727 42 67, 22 736 19 56, e-mail: gops@gops-prazmow.pl

4. W zakresie obowiązku meldunkowego: uchodźcy posiadający paszporty biometryczne obowiązani są zameldować się w Urzędzie Gminy na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania.  Przy zameldowaniu nadawany jest nr PESEL, natomiast pozostali obywatele ukraińscy otrzymują nr PESEL na wniosek złożony w  dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy. Każdy pełnoletni obywatel Ukrainy posiadający nr PESEL, ma prawo składania wniosków o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie.

Zobowiązuje się także mieszkańców Gminy, którzy przyjęli do swoich domów (mieszkań) w ramach ,, POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”, zgłaszanie i podawanie informacji o ilości uchodźców (w tym wiek dzieci), dane teleadresowe przyjmującego oraz ewentualne potrzeby uchodźców.

Przypomina sięrównież numery telefonów pod które należy się kontaktować w sprawach uchodźców, w godzinach pracy Urzędu Gminy nr 22 652 61 56 i po godzinach pracy nr 533 721 554.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1657