Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach cyfrowych Ja w Internecie dla mieszkańców Gminy Prażmów - wydłużenie rekrutacji do wyczerpania puli miejsc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2019

UWAGA - WYDŁUŻENIE REKRUTACJI

Zapraszamy do udziału!

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania puli wolnych miejsc. Zachęcamy do zgłaszania się.

 

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania do projektu jest ukończenie 25 roku życia w dniu przystąpienia do projektu oraz miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego.

Nabór do poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń prowadzony będzie przez Urząd Gminy Prażmów w następujących grupach:

Lp.

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość docelowa

1.      

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne - kobiety

osoba

25

2.      

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne - mężczyźni

osoba

25

3.      

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku 25 - 34 lata

osoba

63

4.      

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku 35 - 43 lata

osoba

70

5.      

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku 44 - 64 lata

osoba

59

6.      

Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby w wieku pow. 65 lat

osoba

25

TEMATY SZKOLEŃ do wyboru:

Rodzic w Internecie  (6 grup szkoleniowych)

Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

Mój biznes w sieci (2 grupy szkoleniowe)

Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych  (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

Moje finanse i transakcje w sieci (1 grupa szkoleniowa)

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Działam w sieciach społecznościowych (5 grup szkoleniowych)

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Tworzę własną stronę internetową (blog) (2 grupy szkoleniowe)

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Rolnik w sieci (2 grupy szkoleniowe)

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez internet wnioski o dotacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w internecie można znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Kultura w sieci (4 grup szkoleniowych)

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Szkolenia będą się odbywały na terenie gminy Prażmów:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie, ul. Ryxa 72, 05-505 Prażmów.
  • Szkoła Podstawowa w Uwielinach, ul. Szkolna 2A, 05-540 Zalesie Górne.

Szkolenia będą dostosowane do stopnia wiedzy uczestników Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy będą wypełniali test kompetencji cyfrowych, a na zakończenie projektu ankietę ewaluacyjną.

Uczestniczka/uczestnik szkolenia może brać udział tylko w jednym module tematycznym.

Szkolenia z każdego modułu obejmują 12 godzin – dwudniowe (weekend) szkolenia po 6 godzin lub trzydniowe po 4 godziny.

Zapewniamy:

  • poczęstunek oraz napoje w czasie szkoleń,
  • przystępną wiedzę dla uczestnika szkoleń z poszczególnych modułów.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Prażmów - Kancelaria

 Więcej informacji o szkoleniu:

 Urząd Gminy Prażmów
 P. Czołchańskiego 1
 05-505 Prażmów
 Tel. 22 727 01 77 w. 29 -Pokój 117

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-15
Data publikacji:2019-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1651