Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 8 kwietnia 2022 r. (piątek)  godz. 12.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki dla wsi Krępa.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Ustanów, Krupia Wólka, Kędzierówka, Ludwików, Wągrodno.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie za rok 2021.
 9. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
 10. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Prażmów w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie  Działania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Pliki do pobrania


  Warning: filesize(): stat failed for download/Dotprzejmowania.png in /template_s03_1/article.php on line 42

  Warning: filesize(): stat failed for download/Dotprzejmowania.png in /includes/functions.php on line 1116
 • Dotyczy przejmowania dróg (0.00 B)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-01
Data publikacji:2022-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1519