Konkurs na najładniejszą zewnętrzną dekorację świąteczną domu i posesji na terenie Gminy Prażmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą zewnętrzną dekorację świąteczną domu i posesji na terenie Gminy Prażmów. Celem konkursu jest wyeksponowanie niezwykle ważnego w polskiej tradycji okresu świąt Bożego Narodzenia, poprzez nagrodzenie i wyróżnienie piękna i estetyki świątecznych dekoracji posesji prywatnych na terenie Gminy Prażmów.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 21.12.2018 r., do godz. 12:00.

Uczestnik zgłasza do konkursu nieruchomość poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego do pobrania poniżej), wydrukowanie go, podpisanie i zeskanowanie a następnie dostarczenie go wraz ze zdjęciami prezentującymi wykonaną dekorację świąteczną (max. 3 fotografie w formacie jpg) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres organizatora: kancelaria@prazmow.pl (Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów);

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zagwarantowanie zachowania dekoracji świątecznej iluminacji w charakterze nie zmienionym do zakończenia konkursu, tj. do dnia 04.01.2019 r.

Oceny zgłoszonych do konkursu dekoracji dokona powołane przez Organizatora Jury, objeżdżając najpóźniej do 04.01.2019 r. zgłoszone posesje (po zmroku).

Dekoracje świąteczne będą oceniane według następujących kryteriów:

  • estetyka, kolorystyka wykonanej dekoracji,
  • oryginalność, pomysłowość,
  • różnorodność wykorzystanych elementów,
  • zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

Nagrodzone zostaną trzy najlepiej udekorowane posesje.

Dla zwycięzców przewidziano trzy nagrody pieniężne: za I miejsce 500zł, za II miejsce 400 zł, za III miejsce 300 zł.

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Prażmów, którzy dokonają zgłoszenia w określonym w regulaminie terminie;

Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną nieruchomość;

Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin (dostępny poniżej), zobowiązuje się, do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-06
Data publikacji:2018-12-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:643