III sesja Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała budżetowa na rok 2019:
  5.1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  5.2 odczytanie opinii i wniosków komisji,
  5.3 dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
  5.4 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5.5 dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 9. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-06
Data publikacji:2018-12-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:836