Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2022

               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 maja 2022 r. (piątek)  godz. 12.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części wsi „Prażmów II” przyjętego uchwałą Nr XLII.410.2018.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 20/13 i 20/14 we wsi Gabryelin, w gminie Prażmów.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Prażmów za 2021r.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2022 roku”.
 10. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prażmów.
 11. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.426.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.
 13. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Uwieliny.
 16. Uchwała w sprawie przekazania petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Prażmów.
 17. Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Prażmów.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-20
Data publikacji:2022-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1063