Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2022

a podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)  godz. 13.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Prażmów za 2021 rok.
 5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2021 rok.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o. o. w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów przez wspólnika Gminę Prażmów.
 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Nowy Prażmów.
 12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – okolice ul. Głównej.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 15. Sprawy różne. 
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-06
Data publikacji:2022-06-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:1139