Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  28 lipca 2022 r. (czwartek)  godz. 11. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XL.467.2022 z dnia 27 maja 2022r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa wsi Wola Prażmowska.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla części wsi Krępa przyjętego uchwałą nr XL/292/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r.
 9.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.433.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Wola Prażmowska.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Krępa i Biały Ług.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Jeziórko-Ustanówek, Piskórka, Ustanów.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Ustanów, Nowy Prażmów, Uwieliny i Wola Prażmowska.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Jeziórko-Ustanówek.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Koryta i Kamionka.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś, Kolonia Gościeńczyce i Zadębie.
 16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Łoś, Ustanów, Kędzierówka.
 17. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Ustanów, Jeziórko-Ustanówek, Piskórka, Łoś, Biały Ług, Wagrodno.
 18. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Prażmów.
 19. Uchwała w sprawie przekazania petycji w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.
 20. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 21. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółce wodnej działającej na terenie Gminy Prażmów.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-19
Data publikacji:2022-07-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:494