SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

 

            W związku z rozprzestrzeniającą się w kraju chorobą zakaźną – wirus SARS-CoV-2 ,,KORONAWIRUS”, działając zgodnie z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 7 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374), podaje się do publicznej wiadomości, że
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prażmowie  przyjmuje wszystkie zgłoszenia od osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych z terenu Gminy Prażmów, które objęte są kwarantanną. 

            Pomoc będzie udzielana w przypadku zwrócenia się z prośbą o wsparcie lub pomoc przy zakupie leków, niezbędnych artykułów higienicznych (pampersów, podkładów dla osób leżących) czy pomoc w wyniesieniu śmieci.

           

Informuję także, że GOPS świadczy usługi opiekuńcze:

-        osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu:

-        usługi poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np.: zaopatrywanie w produkty żywnościowe, higieniczne, wykupywanie środków opatrunkowych oraz dostarczania ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z tą osobą;

-        monitoruje bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;

-        specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sytuacji bezwzględnej konieczności;

usługi powyższe realizowane będą zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

            W przypadku podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia wirusa SARS-COV-2 należy: powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ – 800 190 590.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-17
Data publikacji:2020-03-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:544