Gmina Prażmów wystąpiła o maseczki dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2020

 OCW. 5520.19.2020                                                                                                                                                                                                                                             Prażmów, dnia 01.04.2020r.

 SZANOWNI  MIESZKAŃCY  GMINY  PRAŻMÓW

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał w dniu 30 marca 2020r. rekomendację ( pismo DPS_V.070.143.2020.DS ) w zakresie postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ślad za tym Główny Inspektor Sanitarny, opierając się na zaleceniach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (pismo HŚ. BW.52.2.2.2020.KK)  z dnia 30 marca 2020r.  skierował do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zalecenia do realizacji podczas  odkażania pomieszczeń i przestrzeni publicznych. Z zaleceń tych wynika, że podstawowe środki zwalczania wirusa SARS-CoV-2 to środki obejmujące aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu. Środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowej a zwłaszcza dróg oddechowych. Zatem przy zastosowaniu tych środków, pracownicy realizując konkretne procedury muszą być adekwatnie zabezpieczeni.

Pragnę także poinformować że w dniu 31 marca br. Rada Ministrów pod hasłem ,, Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!” opublikowała w 18 punktach zalecenia i ograniczenia do ścisłego stosowania. Pełny tekst zamieszczony został na stronie Urzędu Gminy w dniu 31 marca 2020r. 

            Szanowni mieszkańcy, działając wspólnie, pamiętajmy o dyscyplinie i potrzebie izolacji, dbając o higienę dłoni oraz używając środków ochrony osobistej możemy skutecznie wesprzeć służby medyczne w tej nierównej walce. W tym miejscu chcę poinformować, że Gmina w ramach akcji MASECZKI DLA POLSKI , kierując się zasadą jedna osoba , jedna maska, złożyła zapotrzebowanie na 11 tys. masek dla wszystkich mieszkańców Gminy Prażmów. Maseczki dystrybuowane w ramach tej akcji są BEZPŁATNE i będą wydawane Sołtysom lub innym sposobem trafią do mieszkańców naszej gminy. 

Zawiadamiamy też, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prażmowie, współpracuje na bieżąco ze Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Piasecznie w zakresie osób poddanych kwarantannie z  terenu Gminy. I tak od dnia 17.03.2020r do 31.03.2020r poddanych kwarantannie jest 14 rodzin, tj. 56 osób.

            Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, GOPS jako gminna jednostka organizacyjna zapewnia tym osobom pomoc żywnościową. Stosowna informacja do publicznej wiadomości podana była w dniu 17 marca 2020r. (pismo OCW. 2600.3.1.2020)

            Ośrodek we współpracy z miejscowymi sklepami podaje kontakt telefoniczny w celu dostarczenia zakupów pod wskazany adres dla osób poddanych kwarantannie, współpracuje w ramach zabezpieczenia i pomocy ludności gminy z Urzędem Gminy, Policją, OSP, WOT, SP ZOZ, z Bankiem Żywności w ramach Programu  Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W styczniu i lutym 2020r wydano paczki żywnościowe dla najuboższych  z terenu Gminy Prażmów. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w miesiącu marcu przyznano pomoc w formie rzeczowej w postaci gorącego posiłku dla osób potrzebujących.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne pracownicy GOPS  pracują  z klientami, z innymi urzędami i organami w formie elektronicznej. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady przez telefoniczne udzielanie informacji i dostarczanie dokumentów elektronicznie.

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, podaje również do publicznej wiadomości, że dla celów teleporady lekarzy z pacjentami, uruchomiono dwa nowe numery telefonów w Prażmowie – 882 735 742 oraz w Uwielinach – 882 735 776.

                                                                                                                            Zastępca Wójta 

                                                                                                                        Sławomir Szymaniak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-01
Data publikacji:2020-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:1940