Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 

 

 

Artykuły

Rozbudowa skrzyżowania w Piskórce- obwieszczenie Starosty

30 czerwca 2020

Uwaga na ulewne deszcze i bardzo silny wiatr!

29 czerwca 2020

3 lipca - XXI Sesja Rady Gminy

26 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 3 lipca 2020 r. (piątek)  godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Prażmów za rok 2019.
 5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Prażmów.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno zmienionej uchwałą  Nr XLIII/324/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno.
 11. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łoś.
 12. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz nadania jej statutu.
 13. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 14. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 104/1 w obrębie Wola Wągrodzka z przeznaczeniem pod cel publiczny.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Prażmów i Wola Prażmowska.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łoś i Gabryelin.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Prażmów i Łoś.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wola Prażmowska.
 19. Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 20. Sprawy różne.  
 21. Zamknięcie obrad

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

 

 

 

Czytaj więcej o: 3 lipca - XXI Sesja Rady Gminy

Niezbędnik wyborcy - jak będzie wyglądało niedzielne głosowanie

26 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie Afisz%20wyborczy

Już w najbliższą niedzielę wybierać będziemy Prezydenta RP.  Kto nie zgłosił do Urzędu Gminy chęci głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika - będzie mógł oddać swój głos osobiście w jednym z pięciu na terenie gminy lokali wyborczych. Głosowanie odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.  Tego dnia pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów w Urzędzie Gminy będą pełnili dyżur pod nr telefonu 22 727 05 22 wew. 20 lub 21. 

Ze względu na trwającą cały czas epidemię koronawirusa, w lokalach wyborczych obowiązkowe będzie:

 •  zasłanianie ust i nosa
 •  dezynfekcja rąk
 • zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 metra)

Zaleca się także używanie własnych rękawiczek jednorazowych i własnego długopisu.
Przypominamy, że gmina Prażmów bierze udział w akcji pn. "Bitwa o wozy"  organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania ma zachęcić Polaków do udziału w wyborach prezydenckich. W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców, która zanotuje najwyższą frekwencję w pierwszej turze otrzyma wóz strażacki o wartości 800 tys. złotych! Chcemy wygrać, dlatego zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach.

Poniżej lista OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH: 

 

Czytaj więcej o: Niezbędnik wyborcy - jak będzie wyglądało niedzielne głosowanie

Strażacy zabezpieczyli dom zagrożony powodzią

25 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie akcja%20antypowodziowa2

Powalone drzewa, zalane posesje – po ostatnich gwałtownych burzach, strażacy z gminy Prażmów mają pełne ręce roboty. Wczoraj w Ustanowie przez pięć godzin trwało zabezpieczanie domu znajdującego się na terenie zalewowym. Dzięki szybkiej reakcji wójta uruchomiony został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i dostarczono potrzebną ilość piasku. Wójt zadysponował również  Ochotniczą Straż Pożarną z Nowego Prażmowa. Druhowie sprawnie przesypali piasek do worków i wokół domu oraz przed posesją utworzyli wał. W razie powodzi ma on zapewnić mieszkańcom  skuteczną ochronę.

 

Czytaj więcej o: Strażacy zabezpieczyli dom zagrożony powodzią

Pies szuka właściciela

23 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie pies

Zadbany psiak krąży od dłuższego czasu w okolicach ul. Głównej w Piskórce. Prosimy o kontakt osoby, które znają jego właściciela lub są w stanie zapewnić mu opiekę. 

 

Czytaj więcej o: Pies szuka właściciela

Idź na wybory i… wygraj dla gminnej OSP samochód!

23 czerwca 2020

Prażmów bierze udział w akcji "Bitwa o wozy" organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania ma zachęcić Polaków do udziału w wyborach prezydenckich w najbliższą niedzielę. W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców, która zanotuje najwyższą frekwencję w pierwszej turze wyborów otrzyma wóz strażacki o wartości 800 tys. złotych! Chcemy wygrać, dlatego zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach. – Bądźmy aktywni, a być może uda nam się zdobyć dla OSP nowy samochód gaśniczy– mówi wójt Jan Adam Dąbek. Auto z pewnością przyda się strażakom, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. 

 

 

 

Czytaj więcej o: Idź na wybory i… wygraj dla gminnej OSP samochód!

Ponad 117 tysięcy złotych popłynie do gminy na doposażenie stołówek

23 czerwca 2020
Powiększ zdjęcie stołówka

Gmina Prażmów pozyskała dotację celową w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na doposażenie i poprawę standardu szkolnych stołówek w Uwielinach i Prażmowie zostanie przeznaczone ponad 117.617 złotych. W ramach dotacji gmina zakupi za te pieniądze najbardziej potrzebne elementy wyposażenia kuchni i stołówek.

 

 

Czytaj więcej o: Ponad 117 tysięcy złotych popłynie do gminy na doposażenie stołówek

Instytut Meteorologii ostrzega

22 czerwca 2020

Straciłeś pracę? Wstąp do wojska

19 czerwca 2020

Informujemy, że w Wojsku Polskim ruszyły właśnie szkolenia rezerwistów oraz dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z wojskiem, a które w ostatnim czasie straciły zatrudnienie z powodu koronawirusa.

Czytaj więcej o: Straciłeś pracę? Wstąp do wojska