Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 • sprawy USC, ewidencja ludności tel: 22 727 05 22 wewn. 20, 21;

 • sprawy zagospodarowania przestrzennego tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 26 i 28;

 • sprawy podatków lokalnych: tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 15, 16 (wymiar podatków, decyzje), wewn. 17, 18 – płatności, wewn. 19 – kierownik Referatu;

 • sprawy odpadów komunalnych tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 46, 47.

 

 

Artykuły

Ważna informacja dot. Przedszkoli

30 kwietnia 2020

 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli, wstrzymuje otwarcie publicznych przedszkoli do 15 maja 2020 r.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dot. Przedszkoli

Wypalanie traw i nieużytków – zabronione i niebezpieczne

29 kwietnia 2020

Maseczki jednorazowe dla każdej rodziny w gminie Prażmów

27 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie maseczki

Kilkanaście tysięcy maseczek jednorazowych trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy. – Dwie maseczki ochronne na każdą rodzinę rozdajemy z pomocą Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie – mówi Wójt Jan Adam Dąbek. Przypominamy, że Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy szeroki zakres usług w konkurencyjnych cenach. Warto z nich korzystać, bo zarobione środki będą przeznaczone na rozwój infrastruktury Gminy Prażmów.

Czytaj więcej o: Maseczki jednorazowe dla każdej rodziny w gminie Prażmów

PSZOK od maja znów otwarty

24 kwietnia 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woli Wągrodzkiej ul. Wiatraczna 2 wznawia działalność od 2 maja br. (sobota).

Czytaj więcej o: PSZOK od maja znów otwarty

"ELKA"- wydłużenie trasy!

24 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo

W związku z wycofaniem się obsługi przez Firmę Polonus z linii Grójec Prażmów, Piaseczno . Podjąłem decyzję o rozszerzenie linii trasy L17 dla miejscowości Prażmów, Zawodne, Nowy Prażmów, Łoś przez Piskórkę do Piaseczna. Do czasu przywrócenia obsługi linii przez Polonusa.Mamy już uzgodnienia z ZTM i kończymy procedurę. Orientacyjnie linia powinna być uruchomiona w pierwszych dniach maja.

 

Wójt Gminy Prażmów 
Jan Adam Dąbek

 

 

Czytaj więcej o: "ELKA"- wydłużenie trasy!

Informacja

24 kwietnia 2020

 

Urząd Gminy Prażmów informuje, że wykonywanie zadań o charakterze publicznym pozostaje nadal ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W szczególności załatwiane są sprawy z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego;

  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;

  • świadczenia usług komunalnych;

  • ochrony środowiska.

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób.

Prosimy również o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Nadal podstawową i najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Równocześnie informujemy, że korespondencję w formie papierowej można składać do Urzędu do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem głównym do budynku.

Wszystkie dokumenty po okresie niezbędnej kwarantanny zostaną zarejestrowane i załatwione.

Odpowiedzi wyślemy pocztą lub elektronicznie, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy.

Czytaj więcej o: Informacja

Działanie żłobków i klubów dziecięcych zawieszone do 26 kwietnia

16 kwietnia 2020

Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych
opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego
rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega
na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych.

Czytaj więcej o: Działanie żłobków i klubów dziecięcych zawieszone do 26 kwietnia

W sołectwach rozdajemy maseczki

16 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie Senior%20w%20maseczce

Od dzisiaj w całym kraju każdy, kto znajdzie się w miejscu publicznym musi zasłaniać usta i nos. Obowiązek dotyczy osób, które znajdą się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Sołtysi gminy Prażmów cały czas dostarczają mieszkańcom maseczki wielorazowego użytku. W pierwszej kolejności ponad 3 tysiące maseczek trafiło do skrzynek pocztowych seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na konsekwencje zarażenia koronawirusem. – Mamy zakupione jeszcze 12 tysięcy maseczek jednorazowych. Po konsultacji z sołtysami i radnymi zdecydujemy czy rozdać je mieszkańcom czy przekazać do osób, które opiekują się mieszkańcami tj. przychodnie zdrowia, strażacy, nasze jednostki, harcerze itd. W tej chwili najważniejsze jest jednak, by ograniczać wychodzenie z domu i jestem dumny, że mieszkańcy gminy są tu bardzo zdyscyplinowani- mówi Wójt Jan Adam Dąbek. 

Czytaj więcej o: W sołectwach rozdajemy maseczki

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PRAŻMÓW

9 kwietnia 2020

Informuję, że władze samorządowe, pracując w systemie dyżurów, w dalszym ciągu realizują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, właściwych ministrów oraz polecenia Wojewody Mazowieckiego, napływające do władz samorządowych w związku z utrzymującą się i rozprzestrzeniającą w kraju chorobą zakaźną COVID -19.

           Na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374, 567, 568) przypominam, że nadal aktualne są informacje podane w formie Apeli do Mieszkańców Gminy, zamieszczone na stronie internetowej Gminy.

            Bardzo proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Gminy.

            Proszę Państwa również o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez służby, podawane w mediach.

            Chciałbym w tym miejscu przypomnieć zalecenie z wytycznych Ministra Klimatu, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki itp.) stosowane w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy też w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się „koronowirusa” powinny być wyrzucane do pojemników/worków na odpady zmieszane.

            Przypominam też, że dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej.

            Pragnę poinformować Szanownych Mieszkańców, że Wojewoda Mazowiecki (pismo WPS.9421.24.2020 z 7 kwietnia 2020r.) polecił wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród personelu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w momencie wejścia na ich teren.

            Chciałbym też przekazać informację Dyrekcji Szpitala św. Anny w Piasecznie, że aktualnie kwarantanną objęty jest oddział urologiczny.

            Przypominam Państwu, że obecnie kontakt z Urzędem Gminy odbywa się: telefonicznie – numery telefonów do Urzędu: 22 727 01 77, 22 7272 01 81, 22 7272 03 53, 22 727 05 21, 22 7272 05 22 lub elektronicznie – adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

            Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco udzielają informacji, odpowiadają na zapytania mieszkańców i załatwiają sprawy wpływające do Urzędu.

            Możecie się Państwo także kontaktować w formie elektronicznej lub telefonicznej ze swoimi sołtysami i radnymi. Są oni z nami w kontrakcie.

 

             Z poważaniem

 

                                                                                                           WÓJT  GMINY PRAŻMÓW

Czytaj więcej o: SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PRAŻMÓW

Szukamy właściciela psa

7 kwietnia 2020

Czy znasz tego czworonoga? Zwierzę od jakiegoś czasu widywane jest w okolicach ul. Wschodniej w Nowym Wągrodnie. Właściciel poszukiwany. 

Czytaj więcej o: Szukamy właściciela psa