Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Urzędzie Gminy Prażmów obowiązują dwa dni pracy wewnętrznej (każdy wtorek i czwartek) bez obsługi interesantów.

Dotyczy to: Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  stanowiska ds. geodezji i ds. urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. ewidencji ludności.

Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.

Artykuły

Nabory w ramach refundowanych stanowisk pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

22 marca 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi nabory w ramach refundowanych stanowisk pracy w ramach programów RPO WM, POWER oraz Funduszu Pracy.

Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie - https://piaseczno.praca.gov.pl/

Czytaj więcej o: Nabory w ramach refundowanych stanowisk pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Jesteś pracodawcą i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?

22 marca 2022

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Oferty pracy dla uchodźców, wśród których dominują kobiety, można przesyłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl wypełniając formularz Zgłoszenia oferty pracy.


Czytaj więcej o: Jesteś pracodawcą i chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Akcja szczepienia lisów na terenie Mazowsza

22 marca 2022

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

21 marca 2022

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być przyznany, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu na okres nie dłuższy niż za 60 dni.

Wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy ustalona jest w kwocie 40 zł za osobę dziennie i jest wypłacana z dołu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Prażmów.

Czytaj więcej o: Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”.

17 marca 2022

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, w szczególności lokalnych przedsiębiorców oraz gospodarstwa prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie z obszaru czterech gmin tj. gminy Tarczyn, Prażmów, Góry Kalwarii oraz Konstancina-Jeziorny, którzy chcą wypromować swoje produkty.

Czytaj więcej o: Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”.

Informacja dot. nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

16 marca 2022

 Do nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - konieczne wcześniejsze umówienie wizyty tel. 22 652 61 56.

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udostępnia się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraiński oraz w języku polskim i rosyjskim.

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html?fbclid=IwAR3UB1OcpPD5PMhh6X4bQ9jctSohnB-CsVNR0jFlvwRRqRZIOlcuHkX9zgM

Informujemy również , że obywatele Ukrainy którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą ubiegać się wówczas o świadczenie w wysokości 300,00zł. (na osobę). Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego należy składać w jednostce organizacyjnej Gminy – GOPS w Prażmowie przy ul. P. Czołchańskiego 1A. Wniosek należy wypełnić dużymi literami w języku polskim, własnoręcznie podpisać i złożyć osobiście.

 

Czytaj więcej o: Informacja dot. nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Zmiana zasad obsługi mieszkańców!

11 marca 2022

Na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 38.2022 z dnia 9.03.2022 r. od dnia 14.03.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.  zmieniają się zasady obsługi mieszkańców w sprawach związanych z ewidencją ludności, dowodem osobistym, numerem PESEL oraz w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego. Interesanci w sprawach ww. będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym zapisaniu się. Nie dotyczy to tylko sporządzenia aktu zgonu.

Aby załatwić sprawy z ww. zakresu prosimy o rezerwację terminu i godziny spotkania pod numerami telefonu: 22 727 01 77, 22 727 05 21, 22 727 05 22 wew. 120.

Czytaj więcej o: Zmiana zasad obsługi mieszkańców!

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie

10 marca 2022

W obliczu wojny na Ukrainie i dramatu niewinnych ludzi, którzy są jej ofiarami, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.

Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie

Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy

10 marca 2022

Przekazujemy zestawienie tabelaryczne wyznaczonych podmiotów leczniczych, które zabezpieczają szczepienia p/Covid w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie Warszawy i Mazowsza

http://www.prazmow.pl/index.php?c=getfile&id=447

Sczegółowe informacje nt. szczepień dla osób z Ukrainy znajdą pąństwo pod linkami:

Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl (www.gov.pl),

Komunikat w sprawie doprecyzowania schematów szczepień przeciwko Covid-19 dla osób z Ukrainy - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Czytaj więcej o: Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy

Niezbędne informacje w ramach "POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”

9 marca 2022

W związku z nasilającą się falą uchodźców z Ukrainy i dużą ilością przyjmowanych osób przez  lokalną społeczność, po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 8.03.2022 r. podaje się do publicznej wiadomości niezbędne informacje dotyczące mieszkańców i uchodźców.

 

Czytaj więcej o: Niezbędne informacje w ramach "POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”