Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Urzędzie Gminy Prażmów obowiązują dwa dni pracy wewnętrznej (każdy wtorek i czwartek) bez obsługi interesantów.

Dotyczy to: Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  stanowiska ds. geodezji i ds. urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. ewidencji ludności.

Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.

Artykuły

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Prażmów

7 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 września 2020 r. (poniedziałek)  godz. 11.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Prażmów

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

7 września 2020

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Warszawa, 16.09.2020 godz. 11:00 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Galeria Porczyńskich

Czytaj więcej o: Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

12 września zebranie wiejskie mieszkańców wsi Jeziórko

7 września 2020
Powiększ zdjęcie

Zebranie wiejskie ws. podziału środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Jeziórko odbędzie się 12.09.2020 r. o godz.18.00 na terenie OSP Jeziórko.

Czytaj więcej o: 12 września zebranie wiejskie mieszkańców wsi Jeziórko

List Wójta Gminy Prażmów do mieszkańców w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego.

5 września 2020

Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.

Informacja, którą Państwo czytacie, skierowana jest do mieszkańców naszej gminy/naszego miasta, którzy prowadzą działalność rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, sadownictwo i inne) i otrzymali list Prezesa GUS informujący o tegorocznym spisie rolnym.

Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ ma to ogromne znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. 

Czytaj więcej o: List Wójta Gminy Prażmów do mieszkańców w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

5 września 2020
Powiększ zdjęcie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad od godz. 14:30 dnia 05.09.2020 do godz. 24:00 dnia 05.09.2020.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

19 września zebranie wiejskie mieszkańców wsi Dobrzenica-Błonie

4 września 2020
Powiększ zdjęcie

Sołtys zaprasza na zebranie sołeckie w sołectwie Dobrzenica-Błonie, które odbędzie się 19 września w sobotę o godz. 17.00 w świetlicy w Dobrzenicy przy ul. Mazowieckiej 21. 

Czytaj więcej o: 19 września zebranie wiejskie mieszkańców wsi Dobrzenica-Błonie

Akademia Czujnego Rodzica: „Dziecko w szkole w epidemii”

4 września 2020

Rozpoczął się spis rolny!

3 września 2020

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

Czytaj więcej o: Rozpoczął się spis rolny!

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Prażmów!

3 września 2020

Informacja dla Sołtysów Gminy Prażmów!

2 września 2020

W związku z odbywającymi się we wrześniu zebraniami mieszkańców w celu zaplanowania przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok bardzo proszę o przedyskutowanie przy tej okazji i przekazanie mi propozycji ewentualnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Czytaj więcej o: Informacja dla Sołtysów Gminy Prażmów!