Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Urzędzie Gminy Prażmów obowiązują dwa dni pracy wewnętrznej (każdy wtorek i czwartek) bez obsługi interesantów.

Dotyczy to: Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  stanowiska ds. geodezji i ds. urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. ewidencji ludności.

Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.

Artykuły

Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy

10 marca 2022

Przekazujemy zestawienie tabelaryczne wyznaczonych podmiotów leczniczych, które zabezpieczają szczepienia p/Covid w miejscach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie Warszawy i Mazowsza

http://www.prazmow.pl/index.php?c=getfile&id=447

Sczegółowe informacje nt. szczepień dla osób z Ukrainy znajdą pąństwo pod linkami:

Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl (www.gov.pl),

Komunikat w sprawie doprecyzowania schematów szczepień przeciwko Covid-19 dla osób z Ukrainy - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Czytaj więcej o: Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy

Niezbędne informacje w ramach "POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”

9 marca 2022

W związku z nasilającą się falą uchodźców z Ukrainy i dużą ilością przyjmowanych osób przez  lokalną społeczność, po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 8.03.2022 r. podaje się do publicznej wiadomości niezbędne informacje dotyczące mieszkańców i uchodźców.

 

Czytaj więcej o: Niezbędne informacje w ramach "POMOCY OBYWATELOM UKRAINY”

Poradnik

7 marca 2022

PUNKT KONTAKTOWY

7 marca 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w siedzibie przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie został uruchomiony punkt kontaktowy dla:

- PRACODAWCÓW – chcących zatrudnić obywateli Ukrainy, uzyskać niezbędne informacje związane z pobytem uchodźców

z Ukrainy na terytorium naszego kraju,

- OBYWATELI UKRAINY – szukających pracy, chcących uzyskać informacje dot. pobytu na terytorium Polski, ubezpieczenia.

Czytaj więcej o: PUNKT KONTAKTOWY

Przypominamy o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

4 marca 2022

Wójt Gminy Prażmów przypomina, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika (osoby fizyczne) został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Czytaj więcej o: Przypominamy o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

4 marca 2022

Wójt Gminy Prażmów zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika (osoby fizyczne) został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Czytaj więcej o: Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Prażmów

3 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 10 marca 2022 r. (czwartek)  godz. 11. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Prażmów

Pilna potrzeba współpracy!

3 marca 2022

W nawiązaniu do Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie organizacji zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, Starosta Piaseczyński zwraca się z prośbą o wspomożenie działań powiatu w tym zakresie.

Czytaj więcej o: Pilna potrzeba współpracy!

Baza noclegowa/mieszkaniowa dla przyjmowanych uchodźców z Ukrainy

1 marca 2022
Powiększ zdjęcie

Urząd Gminy Prażmów zwraca się do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby zgłaszali do urzędu chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Tworzymy bazę rodzin, które są w stanie takim osobom pomóc, udostępnić mieszkanie by mogli przetrwać w tym najgorszym dla nich czasie.

Tworzenie bazy noclegowej/mieszkaniowej dla przyjmowanych uchodźców pozwoli nam obiektywnie określić jakiej potrzebują pomocy z naszej strony.

Osoby, które już przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy, także proszone są o zgłoszenie się do naszego punktu konsultacyjno-koordynacyjnego.

Nasz punkt działa pod numerami telefonów:

- w godzinach pracy urzędu: 22 652 61 41 lub 22 652 61 56

- poza godzinami pracy urzędu: 533 721 554

Za każdą chęć niesienia pomocy już teraz składamy podziękowania!

Czytaj więcej o: Baza noclegowa/mieszkaniowa dla przyjmowanych uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy

28 lutego 2022

W urzędzie Gminy Prażmów utworzony został punkt konsultacyjno-koordynacyjny dla wszelkiej pomocy organizowanej na terenie Gminy Prażmów.

Punkt działa w zakresie:

- informowania i przekazywania informacji o podejmowanych działaniach,

- bazy noclegowej/ mieszkaniowej dla przyjmowanych uchodźców;

- zbierania pomocy materialnej i rzeczowej;

 

Czytaj więcej o: Pomoc dla obywateli Ukrainy