Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Urzędzie Gminy Prażmów obowiązują dwa dni pracy wewnętrznej (każdy wtorek i czwartek) bez obsługi interesantów.

Dotyczy to: Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  stanowiska ds. geodezji i ds. urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. ewidencji ludności.

Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.

Artykuły

Informacja dotyczący wsparcia psychologicznego dla osób mówiących w języku ukraińskim.

25 lutego 2022

Wprowadzenie III-stopnia CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

22 lutego 2022

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 62 z dnia 15 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP( 3.stopień CHARLIE- CRP ).  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 2234 oraz z 2022r.poz.583 ), wprowadza się  III-stopień alarmowy ( CHARLIE – CRP ) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 16 marca 2022r. od godz. 00,00 do dnia 31 marca 2022r. do godz. 23, 59.(jest to przedłużenie okresu obowiązywania ).

 

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234), Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21:00 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59 (w miejsce pierwszego stopnia ALFA-CRP, obowiązującego od dnia 15 lutego 2022 r.) wprowadzony został III-stopień CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej o: Wprowadzenie III-stopnia CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

18 lutego 2022
Powiększ zdjęcie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich od godz. 22:00 dnia 18.02.2022 r. do godz. 18:00 dnia 19.02.2022 r.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Ogłoszenie o konkursie!

18 lutego 2022

Wójt Gminy Prażmów ogłasza konkurs na realizatora zadań poprawy warunków uprawiania spotru na terenir Gminy Prażmów.

Wszystkie dokładne informacje dostępne są pod linkiem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prażmów:

https://prazmow.bip.gov.pl/zarzadzenia-ws-oswiatowych/zarzadzenie-nr-27-2022-wojta-gminy-prazmow.html

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie!

Ogłoszenie o konkursie!

18 lutego 2022

Wójt Gminy Prażmów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Prażmów.

Wszystkie dokładne informacje dostępne są pod linkiem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prażmów:

https://prazmow.bip.gov.pl/zarzadzenia-ws-oswiatowych/zarzadzenie-nr-28-2022-wojta-gminy-prazmow.html

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie!

Realizacja projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

18 lutego 2022

Gmina Prażmów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Podstawowa w Prażmowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Czytaj więcej o: Realizacja projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

18 lutego 2022

Gmina Prażmów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi: 70 624 291,63 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi: 2 374 495,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

 

Czytaj więcej o: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 18 wydanego o godz. 11:45 dnia 16.02.2022

17 lutego 2022
Powiększ zdjęcie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami możliwe burze od godz. 15:00 dnia 17.02.2022 do godz. 07:00 dnia 18.02.2022.

 

Czytaj więcej o: Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 18 wydanego o godz. 11:45 dnia 16.02.2022

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

17 lutego 2022

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 2234), Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 32 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ( pierwszy stopień ALFA – CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59.

Czytaj więcej o: Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

16 lutego 2022
Powiększ zdjęcie

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami możliwe burze od godz. 04:00 dnia 17.02.2022 do godz. 21:00 dnia 17.02.2022.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18