Urząd Gminy Prażmów

Informacja w zakresie budowy sieci gazowej na terenie gmin Prażmów i Góra Kalwaria

4 stycznia 2021

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (dalej PSG lub Spółka) Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie informuje, że budowa sieci gazowej jest przewidziana na terenie miejscowości: Ustanów, Krupia Wólka, Uwieliny, Kamionka, Wągrodno, Biały Ług, Ławki, Julianów, Obręb, Czaplinek położonych w obu Gminach.

Gazyfikacja gmin Góra Kalwaria i Prażmów była procedowana na posiedzeniach Rady Techniczno-Ekonomicznej OZG Warszawa w 2013 r. i 2015 r.
 
Na realizację zadania budowy sieci gazowej przeznaczono odpowiednie środki finansowe w Planie Inwestycyjnym 2020-2022.
 
Odnośnie gazociągu biegnącego od SRP I. stopnia w Czaplinku, to zadanie znajduje się w fazie projektowej. Projektant podzielił zakres na II etapy:

- I etap zadania od m. Ustanów do torów PKP, zakończony;

- II etap zadania od torów PKP do m. Czaplinek, przewidywany termin zakończenia - 31.12.2021 r.

Obecnie inwestycja jest w końcowej fazie opracowania dokumentacji. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma p. Kamila Płatosa. Z uwagi na brak regulacji do wybranych nieruchomości, Projektant wystąpił o aneks.

Po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę będzie możliwe przez mieszkańców ww. miejscowości złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, a także zawarcia umowy przyłączeniowej przy spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych.

Proces inwestycyjny prowadzony jest sukcesywnie i jest procesem realizowanym w dłuższym okresie czasu. PSG zainteresowana jest rozbudową sieci gazowej na terenach obecnie niezgazyfikowanych.

Proces przyłączania do sieci gazowej opisany jest na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce „Dla Klienta" - „Przyłączenie do sieci gazowej"

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-04
Data publikacji:2021-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:817