Urząd Gminy Prażmów

Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas 1 szkoły podstawowej w 2021 r.

26 marca 2021

Szanowni Państwo,

przełom marca i kwietnia to tradycyjnie czas trwania procesu rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas 1 szkoły podstawowej. W dniu wczorajszym, tj. 25 marca br. opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wynika  z nich, że do przedszkola w Prażmowie i Nowym Prażmowie oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkole w Uwielinach jest łącznie 375 chętnych.

Obie placówki na chwilę obecną dysponują łącznie 331 miejscami. Po weryfikacji przez komisje rekrutacyjne deklaracji kontynuacji oraz nowych wniosków okazało się, że 44 dzieci nie zostało zakwalifikowane (w tym 2 dzieci urodzone w 2019 r. i 11 z poza terenu Gminy Prażmów). Nie oznacza to, że nie zostaną przyjęte.

Od 1 września 2017 r. (a nawet wcześniej) od kiedy  to gminy zostały przez ustawodawcę zobowiązane do zapewnienia miejsca w przedszkolach wszystkim 3 latkom, sukcesywnie (zgodnie z zapotrzebowaniem) zwiększamy liczbę miejsc w naszych przedszkolach. Tak samo stanie się w roku bieżącym.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym realizacja obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6 letniego leży po stronie rodziców. Wiedząc o tym, wychodząc Państwu naprzeciw, wydałem dyspozycję, by wszystkie dzieci 6 letnie, których rodzice przystąpili do rekrutacji, zostały przyjęte w placówce pierwszego wyboru. Rodziców dzieci od 3. do 5. roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Prażmów pragnę uspokoić, że nie zostaną bez pomocy. Każde dziecko, którego rodzice przystąpili do procesu rekrutacyjnego (złożyli niezbędną dokumentację w wymaganym terminie), zostanie przyjęte do jednego z przedszkoli na terenie Gminy Prażmów.

Nieco odmienna jest sytuacja w przypadku zakwalifikowania dzieci do klasy 1. Tu w pierwszej kolejności i bez procesu rekrutacji przyjmowani są uczniowie zamieszkujący w obwodzie danej placówki. Dzieci zamieszkujące poza obwodem muszą przystąpić do rekrutacji. Ich przyjęcie uzależnione jest od organizacji pracy danej placówki, o której decyduje dyrektor w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

Sytuacja przyjęć zarówno do przedszkola jak i 1 klasy jest dość dynamiczna. Mogę Państwa zapewnić, że zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, by jak największa liczba dzieci została przyjęta do swojej wymarzonej placówki.

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-26
Data publikacji:2021-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:278