Urząd Gminy Prażmów

Zebranie wiejskie Kolonia Gościeńczyce - 24 września 2021 r.

16 września 2021

Sołtys wsi Kolonia Gościeńczyce zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. ( piątek ) o godz. 19:30 w Świetlicy Wiejskiej w Dobrzenicy.

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności sołtysa między zebraniami.
  2. Debata nad rozdysponowaniem pieniędzy z funduszu sołeckiego na rok 2022, zgłaszanie propozycji, przedsięwzięć.
  3. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok, podjęcie odpowiedniej uchwały.
  4. Sprawy inne, wolne wnioski i uwagi.
  5. Zamknięcie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-16
Data publikacji:2021-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:2543