Urząd Gminy Prażmów

XXXIX sesja Rady Gminy Prażmów

5 czerwca 2018

Rada Gminy Prażmów                                                                                

ZAWIADOMIENIE

Data: 04.06.2018 r.

Nasz znak: ORG.0002.39.2018                                                                                                                    
Dotyczy: zwołania XXXIX sesji Rady Gminy

               Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 1400. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  4. Rozpatrzenie   projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
  5. Sprawa budynku OSP w Jeziórku.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:645