Urząd Gminy Prażmów

Konkurs „Na najlepszą recenzję Koncertu Patriotycznego pod patronatem z-cy wójta Jana Adama Dąbka”

10 października 2018

Wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Prażmowie przy ul. F. Ryxa 72 zapraszamy do udziału w konkursie „Na najlepszą recenzję Koncertu Patriotycznego pod patronatem z-cy wójta Jana Adama Dąbka”. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Koncert odbędzie się w dniu 13.10.2018r. o godz. 18:00 w Kościele św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie.

Zasady Konkursu

Konkurs ma charakter szkolny. Uczestnikami mogą być uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Prażmowie ul. F. Ryxa 72. Zadaniem Konkursu jest napisanie Recenzji z Koncertu Patriotycznego w Prażmowie standardową czcionką 12 Times New Roman na 1 stronę formatu A4.

Recenzje można przesłać na dwa sposoby:

Przebieg Konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13 października 2018 r. po zakończeniu koncertu i trwa do 27 października 2018 r. do godz. 23:59.
  2. Kryterium wyboru stanowi: wyrazisty styl oraz zgodność z formą (Recenzja zawiera indywidualną ocenę koncertu muzyki patriotycznej, nie jest jej suchym opisem).
  3. Recenzje niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  4. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Organizatora najpóźniej do 7 dni roboczych po dacie zakończenia Konkursu.
  5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców Konkursu w komentarzu na stronie biblioteki.

Nagrody

  1. Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych Recenzji i cztery wyróżnienia.
  2. W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do osobistego odbioru w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie, który będzie ogłoszony na stronie biblioteki www.biblioteka-prazmow.pl.

Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu. Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.

Uczestnik dokonuje wskazanych powyżej czynności poprzez osobiste złożenie i podpisanie w Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie ul. F. Ryxa 53 lub w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie ul. F. Ryxa 72 05-505 Prażmów wcześniej pobranego dokumentu „Zgoda na udział w konkursie”.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-10
Data publikacji:2018-10-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:774