Urząd Gminy Prażmów

XLIV sesja Rady Gminy Prażmów

8 listopada 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 15 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 1200.  Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa;
  2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Prażmów.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-08
Data publikacji:2018-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:190