Urząd Gminy Prażmów

Oświadczenie Skarbnika Gminy Prażmów

27 lutego 2020

 Dotyczy odpowiedzi na wprowadzające w błąd mieszkańców gminy informacje publikowane na forach internetowych, jak i umieszczane tam komentarze, dotyczące zapisów budżetowych podejmowanych przez Radę Gminy Prażmów. Pełna treść oświadczenia poniżej i w załączniku: 

  1. Odnośnie upoważnień 

Upoważnienia do zmian w budżecie są ogólnie powszechne i stosowane przez wszystkie gminy. Zmiany te dotyczą zmian w klasyfikowaniu poszczególnych wydatków lub zmian tej klasyfikacji w zależności od sposobu wydatkowania tych środków. Upoważnienia te powodują, że nie jest paraliżowana praca urzędu i dzięki nim nie są blokowane pewne terminowe zadania np. w oczekiwaniu na sesję Rady Gminy. Upoważnienia udzielane wójtom stanowią niewielki katalog zmian do których można upoważnić organ wykonawczy, inne są zarezerwowane wyłącznie dla Rady Gminy tj. zmiany po stronie dochodów, zmiana przedsięwzięć, wprowadzenie lub likwidacja zadań inwestycyjnych, zmiany dotyczące wydatków w różnych działach klasyfikacji budżetowej. W projekcie uchwały na dzisiejszą sesję wnioskujemy o kolejne upoważnienie dotyczące wydatków dotyczących projektów unijnych. Obecnie mamy dwa projekty w realizacji, dotyczą szkół gminnych a konkretnie: zakupu pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia sal lekcyjnych i placu zabaw, szkoleń i wynagrodzeń nauczycieli, zajęć dodatkowych dla dzieci i kosztów obsługi projektu. W związku z realizacją projektu „wiem co potrafię” w partnerstwie z firmą zewnętrzną dokonano podziału zadań do realizacji, gdzie szkolenia dla nauczycieli i część zajęć dodatkowych dla dzieci będą realizowane przez partnera, dlatego potrzeba dokonać szereg zmian w klasyfikowaniu poszczególnych wydatków. Zmiany dokonywane dzięki wnioskowanemu upoważnieniu nie zmieniają zakresu takich projektów ani kwot stanowiących przyjęte dla niego limity w WPF, do zmiany których upoważniona jest jedynie Rada Gminy.Odnosząc się do par. 18 uchwały budżetowej w brzmieniu: „Upoważnia się Wójta Gminy Prażmów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Prażmów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” wyjaśniam, że dotyczy to umów związanych z ciągłością działania jednostki tj. media czy wykonywanie zadań nałożonych obowiązkowo przez przepisy prawa: dowóz uczniów do szkół czy odbiór odpadów od mieszkańców a nie zaciągania kredytów i pożyczek jak sugeruje autorka wpisu na forum pisząc, że „Wójt może zatem bez pytania o zgodę np. przekazać uprawnienia Przedsiębiorstwo Komunalnemu – lub innej jednostce organizacyjnej gminy – do zaciągania pożyczki”.

  1. Odnośnie poręczenia

 Temat poręczenia wraca już po raz kolejny choć wielokrotnie udzielane były konkretne informacje:

a/ To spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW i to ona będzie ja spłacać, gmina jako właściciel będzie jedynie ją poręczać.
b/ W dniu 27 września 2019 roku Rada Gminy udzieliła wójtowi pełnomocnictwa do udzielenia poręczenia, jednak w 2019 roku nie doszło do podpisania umowy poręczenia, gdyż nadal czekamy na merytoryczną oceną naszego wniosku w WFOŚiGW. W związku z faktem, że budżet wygasa z datą 31 grudnia owe pełnomocnictwo ponowiliśmy w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, zapisując w budżecie i WPF konkretne kwoty tego poręczenia.
Na sesji 17 stycznia 2020 roku usunięto zapis o upoważnieniu dotyczącym poręczenia na wyraźną sugestię zawartą w opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, co było wyjaśniane wówczas na sesji na zapytanie radnego Tomasza Raczka. RIO wskazała, iż w sytuacji gdy gmina określiła łączną kwotę poręczenia bezprzedmiotowe staje się samo upoważnienie.

W komentarzu do w/w wpisu na forum pojawiają się też komentarze typu: No ja to co Wójt chce robić zadłużyć gminę do granic prawnych możliwości i będzie miał posadę do końca życia zawodowego bo nikt nie przejmie po nim tak zadłużonej gminy” jest również przejawem niewiedzy i próby manipulowania informacjami, gdyż nawet przy poręczeniu o którym ciągle mowa nasze zadłużenie wacha się na poziomie do 4 % przy dopuszczalnym do 21% co wynika ze wskaźnika obliczonego w WPF na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Wiele razy podkreślam, że jestem dostępna w godzinach pracy urzędu i chętnie udzielę informacji więc dziwi mnie wypisywanie takich informacji na forach nie mając specjalistycznej wiedzy na temat finansów publicznych.  

 Agnieszka Markowska – Skarbnik Gminy Prażmów

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-27
Data publikacji:2020-02-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:2129