Urząd Gminy Prażmów

Zgłoś się do Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

5 marca 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Konkurs ten to jedno z wielu działań prewencyjnych KRUS, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

 

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. W roku 2019 gospodarstwo Państwa Grażyny i Leszka Bobrowskich z województwa mazowieckiego otrzymało 3 miejsce na etapie centralnym.
W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Okręgowy Inspektorat Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie, ul. Ludowa 7(tel. 22 737 54 17 e-mail: piaseczno@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu

22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Załączniki:

Regulamin wraz ze Zgłoszeniem udziału w konkursie, Klauzulą informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku — działania prewencyjne 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-05
Data publikacji:2020-03-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:1686