Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE PRAŻMÓW

24 stycznia 2020

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361 ), od dnia 1 stycznia 2021 r. każdy mieszkaniec Gminy Prażmów ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje :

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

 Od 1 marca 2021 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Stawki są zależne od częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  Podczas sesji Rady Gminy Prażmów, która odbyła się 29 stycznia 2021 r . uchwalono nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych:

  • W  miejscowościach Biały Ług, Bronisławów, Chosna, Dobrzenica, Błonie, Gabryelin, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Kędzierówka, Kol. Gościeńczyce, Koryta, Krępa, Ludwików, Ławki, Nowe Wągrodno, Nowy Prażmów, Prażmów, Wągrodno, Wilcza Wólka, Wola Prażmowska, Wola Wągrodzka, Zadębie i Zawodne stawka wynosi :

 

31 zł za osobę,jeżeli bioodpady nie są kompostowane,

27 zł za osobę, jeżeli bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

 

Odbiory w tych miejscowościach wyglądają następująco:

 

tworzywa sztuczne i metale – jeden raz w miesiącu,

papier, szkło – raz na 2 miesiące,

odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu,

bioodpady ( w okresie odbioru od kwietnia do listopada ) – dwa razy w miesiącu

 

  • W miejscowościach Ustanów, Łoś, Uwieliny, Piskórka i Krupia Wólka, stawka wynosi:

 

36 zł za osobę, jeżeli bioodpady nie są kompostowane

32 zł za osobę, jeżeli bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

 

Odbiory w tych miejscowościach wyglądają następująco:

 

papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale – jeden raz w miesiącu,

odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu,

bioodpady ( w okresie odbioru od kwietnia do listopada ) – 2 razy w miesiącu

 

Opłata podwyższona dla osób, które nie będą prawidłowo segregować odpadów komunalnych będzie wynosić 92 zł od osoby.

 

Zawiadomienia o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych są generowane i sukcesywnie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz sołtysów do wszystkich mieszkańców Gminy Prażmów. Obowiązkiem Gminy jest poinformowanie wszystkich mieszkańców o tych zmianach przed upływem terminu płatności tj.  do 31 marca 2021 r.

Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać należy, jeżeli w Państwa gospodarstwie domowym zaszła zmiana dot. ilości zamieszkiwanych osób lub sposobu segregacji odpadów komunalnych.  

Indywidualne numery kont bankowych dla każdego mieszkań do wpłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Prażmów w 2021 r.  dostępny pod linkiem:

http://www.prazmow.pl/p,111,harmonogramy-odbioru.

 

Czytaj więcej o: ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE PRAŻMÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

17 sierpnia 2020

 

Szanowni Państwo,

analiza comiesięcznych sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Prażmów wykazała wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Czytaj więcej o: APEL DO MIESZKAŃCÓW O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:109855