Urząd Gminy Prażmów

Aktualności

Artykuły

Odbiór kanalizacji w rejonie P11, P13

16 sierpnia 2018

Odbiór kanalizacji w rejonie P11, P13

Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 16.08.2018 r. Gmina rozpoczęła prace związane z odbiorem końcowym robót budowlanych w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, linią kablową nn w m. Ustanów, Gmina Prażmów dla Rejonu P11, P13”.

Mieszkańców zamieszkujących w tym obszarze prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących wykonania do Urzędu Gminy w Prażmowie, bezpośrednio do Jana Adama Dąbka, pod nr telefonu: 22 727 01 77 wew. 49 lub na adres e-mail: dabekjan@interia.pl.

Zgłaszanie uwag bezpośrednio do Zastępcy Wójta wynika z potrzeby szybkiego ich rozpatrywania.

Zmiana godzin pracy

13 sierpnia 2018

UWAGA

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne- upały powodujące, że temperatury powietrza w pomieszczeniach urzędu gminy przekraczające 28 °C - i utrudnione warunki pracy skraca się czas pracy w okresie od 13.08.2018 r. do 17.08.2018 r. pracowników Urzędu Gminy Prażmów następująco:

 

w dniach od 14 sierpnia do 17 sierpnia 2018 r.( wtorek - piątek ) od godz 7.00 -do godz. 14.00 natomiast w dniu 13 sierpnia 2018 r ( poniedziałek ) od godz. 10.00 do godz. 17.00

Obwieszczenie

3 sierpnia 2018

Budowa dróg gminnych

3 sierpnia 2018

Budowa dróg gminnych

W związku z remontem i przebudową dróg gminnych przewidywane są utrudnienia w ruchu - możliwe czasowe całkowite zamknięcia ulic.

Terminarz prac:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 280508W, ulicy Szlacheckiej w m. Uwieliny - Kędzierówka, gm. Prażmów - zamknięcie ulicy od 04.08 do 06.08;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 280806W, ulicy Klonowej w m. Gabryelin, gm. Prażmów - zamknięcie ulicy od 06.08 do 07.08;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 280594W, ulicy Kolejowej w m. Jeziórku - Ustanówek, gm. Prażmów - zamknięcie ulicy od 06.08 do 08.08;
  • Przebudowa drogi gminnej: nr 280521W- ulica Południowa oraz nr 280558W - ulica Zielona w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów – zamknięcie ulicy od 07.08 do 08.08;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 280510W, ulicy Dworcowej m. Gabryelin, gm. Prażmów - zamknięcie ulicy od 09.08 do 10.08.

Uwaga skrócenie czasu pracy Urzędu

31 lipca 2018

ZARZĄDZENIE Nr 63.2018

Wójta Gminy Prażmów

z dnia 31.lipca 2018 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Prażmów

Na podstawie art. 33 ust 3 z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r poz 994 z póżn. zm.) art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r poz 917) oraz. § 15 ust 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650 z póżn. zm ).

Zarządzam co następuje:

 1

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne- upały powodujące, że temperatury powietrza w pomieszczeniach urzędu gminy przekraczające 28 °C - i utrudnione warunki pracy skraca się czas pracy w okresie od 01.08.2018 r. do 10.08.2018 r. pracowników Urzędu Gminy Prażmów następująco:

 w dniach od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2018 r.( wtorek - piątek ) od godz 7.00 -do godz. 14.00 natomiast w dniu 6 sierpnia 2018 r ( poniedziałek ) od godz. 9.00 do godz. 16.00

2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:90936