Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Prażmów i podległych jednostek organizacyjnych

15 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE Nr 32.2020

Wójta Gminy Prażmów

z dnia  13  marca  2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Prażmów i podległych jednostek organizacyjnych Gminy

 Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U.   z 2019 r. poz  506 z późn. zm.)

 Zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną oraz dużą absencję chorobową od dnia 13 marca 2020 r. od godz. 14.00 do odwołania Urząd Gminy Prażmów oraz wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.
  3. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności między innymi rejestracje zgonów lub innych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty. Przyjęcia interesantów odbywają się na sali konferencyjnej urzędu.

§ 2 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PRAŻMÓW

9 kwietnia 2020

Informuję, że władze samorządowe, pracując w systemie dyżurów, w dalszym ciągu realizują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, właściwych ministrów oraz polecenia Wojewody Mazowieckiego, napływające do władz samorządowych w związku z utrzymującą się i rozprzestrzeniającą w kraju chorobą zakaźną COVID -19.

           Na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374, 567, 568) przypominam, że nadal aktualne są informacje podane w formie Apeli do Mieszkańców Gminy, zamieszczone na stronie internetowej Gminy.

            Bardzo proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Gminy.

            Proszę Państwa również o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez służby, podawane w mediach.

            Chciałbym w tym miejscu przypomnieć zalecenie z wytycznych Ministra Klimatu, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki itp.) stosowane w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy też w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się „koronowirusa” powinny być wyrzucane do pojemników/worków na odpady zmieszane.

            Przypominam też, że dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej.

            Pragnę poinformować Szanownych Mieszkańców, że Wojewoda Mazowiecki (pismo WPS.9421.24.2020 z 7 kwietnia 2020r.) polecił wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród personelu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w momencie wejścia na ich teren.

            Chciałbym też przekazać informację Dyrekcji Szpitala św. Anny w Piasecznie, że aktualnie kwarantanną objęty jest oddział urologiczny.

            Przypominam Państwu, że obecnie kontakt z Urzędem Gminy odbywa się: telefonicznie – numery telefonów do Urzędu: 22 727 01 77, 22 7272 01 81, 22 7272 03 53, 22 727 05 21, 22 7272 05 22 lub elektronicznie – adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

            Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco udzielają informacji, odpowiadają na zapytania mieszkańców i załatwiają sprawy wpływające do Urzędu.

            Możecie się Państwo także kontaktować w formie elektronicznej lub telefonicznej ze swoimi sołtysami i radnymi. Są oni z nami w kontrakcie.

 

             Z poważaniem

 

                                                                                                           WÓJT  GMINY PRAŻMÓW

Szukamy właściciela psa

7 kwietnia 2020

Czy znasz tego czworonoga? Zwierzę od jakiegoś czasu widywane jest w okolicach ul. Wschodniej w Nowym Wągrodnie. Właściciel poszukiwany. 

Gmina Prażmów wystąpiła o maseczki dla mieszkańców

1 kwietnia 2020

 OCW. 5520.19.2020                                                                                                                                                                                                                                             Prażmów, dnia 01.04.2020r.

 SZANOWNI  MIESZKAŃCY  GMINY  PRAŻMÓW

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał w dniu 30 marca 2020r. rekomendację ( pismo DPS_V.070.143.2020.DS ) w zakresie postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ślad za tym Główny Inspektor Sanitarny, opierając się na zaleceniach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (pismo HŚ. BW.52.2.2.2020.KK)  z dnia 30 marca 2020r.  skierował do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zalecenia do realizacji podczas  odkażania pomieszczeń i przestrzeni publicznych. Z zaleceń tych wynika, że podstawowe środki zwalczania wirusa SARS-CoV-2 to środki obejmujące aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu. Środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowej a zwłaszcza dróg oddechowych. Zatem przy zastosowaniu tych środków, pracownicy realizując konkretne procedury muszą być adekwatnie zabezpieczeni.

Pragnę także poinformować że w dniu 31 marca br. Rada Ministrów pod hasłem ,, Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!” opublikowała w 18 punktach zalecenia i ograniczenia do ścisłego stosowania. Pełny tekst zamieszczony został na stronie Urzędu Gminy w dniu 31 marca 2020r. 

            Szanowni mieszkańcy, działając wspólnie, pamiętajmy o dyscyplinie i potrzebie izolacji, dbając o higienę dłoni oraz używając środków ochrony osobistej możemy skutecznie wesprzeć służby medyczne w tej nierównej walce. W tym miejscu chcę poinformować, że Gmina w ramach akcji MASECZKI DLA POLSKI , kierując się zasadą jedna osoba , jedna maska, złożyła zapotrzebowanie na 11 tys. masek dla wszystkich mieszkańców Gminy Prażmów. Maseczki dystrybuowane w ramach tej akcji są BEZPŁATNE i będą wydawane Sołtysom lub innym sposobem trafią do mieszkańców naszej gminy. 

Czytaj więcej o: Gmina Prażmów wystąpiła o maseczki dla mieszkańców

W czasie epidemii informujemy na bieżąco

1 kwietnia 2020
Przejdź do - W czasie epidemii informujemy na bieżąco

W nawiązaniu do dyskusji internetowych dotyczących zaangażowania władz Gminy Prażmów w dobie pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że cały czas na bieżąco monitorujemy sytuację i informujemy o wszelkich zmianach organizacyjnych jednostek na terenie powiatu piaseczyńskiego. Tak też było po spotkaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze Starostą Piaseczyńskim, Burmistrzami i Wójtami 13 marca br. PPIS przekazał wtedy dane na temat sytuacji epidemiologicznej w powiecie, a gminy zgłosiły miejsca do ewentualnej zbiorowej kwarantanny. Po tym spotkaniu Gmina Prażmów na bieżąco wydawała kolejne komunikaty.

Czytaj więcej o: W czasie epidemii informujemy na bieżąco

Najnowsze zasady i ograniczenia

31 marca 2020

 

 

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!

Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

Zmiany w godzinach pracy PSZOK

31 marca 2020

            W związku z postępującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, uprzejmie informuję o zmianach pracy i przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woli Wągrodzkiej przy ul. Wiatracznej 2.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie świadczył usługi dla mieszkańców gminy Prażmów w dniach 1 i 8 kwietnia w godz. 15 00 – 18 00.

W dniach 4 i 11 kwietnia (Wielka Sobota) PSZOK będzie nieczynny.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem prosimy o rozważne korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tylko w sytuacjach niezbędnych (koniecznych).

O pozostałych zmianach  terminów otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

31 marca 2020

W związku z postępującą epidemią Koronawirusa  SARS – CoV-2,na terenie kraju, w nawiązaniu do spotkania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie ze Starostą Piaseczyńskim, Burmistrzami i Wójtami Gmin z dnia 13 marca 2020r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, iż w aktualnej sytuacji epidemiologicznej nie jest w stanie odbierać takiej ilości telefonów jakie do nich napływają.

         W związku z powyższym prosi się mieszkańców potrzebujących kontaktu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie, o wykorzystywanie numerów telefonów ogólnodostępnych (22) 756 46 20; 756 43 33; 737 09 29  lub o  przesyłanie zapytań na adres e-mail: piaseczno@psse.waw.pl podając w treści e-maila numer telefonu, na który dyżurny Stacji w ważnej sprawie będzie oddzwaniał. 

Uwaga na przymrozki

26 marca 2020
Przejdź do - Uwaga na przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje 26 i 27 marca do godziny 9 spadek temperatury minimalnej od -2°C do 1°C, przy gruncie lokalnie do -4°C. Temperatura maksymalna wyniesie od 8°C do 10°C. 

 

Nadleśnictwo Chojnów wyłącza z użycia obiekty rekreacyjne

26 marca 2020
Przejdź do - Nadleśnictwo Chojnów wyłącza z użycia obiekty rekreacyjne

Nadleśnictwo Chojnów informuje, że w celu ograniczenia dużych skupisk ludzi, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego chorobę COVID-19, wstrzymuje aż do odwołania dostępność do urządzeń, obiektów turystycznych i rekreacyjnych na swoim terenie. Chodzi przede wszystkim o niekorzystanie z parkingów, wiat, wież widokowych, placów zabaw i leśnych siłowni zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Chojnów. 

Szczegóły w załączniku: 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:234326