Urząd Gminy Prażmów

Sołectwa

Artykuły

Tremin zebrania sołeckiegi Uwieliny

10 sierpnia 2022

Sołtys Uwielin zaprasza na zebranie sołeckie dnia 3 września 2022 godz 18:00 w OSP Uwieliny

Zebranie wiejskie we wsi Wola Prażmowska 6 września 2022 godz 18.00

4 sierpnia 2022

W dniu 6 września o godz 18:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się w OSP Wola Prażmowska

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania

2. Zlożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności

3. Wybór komisji wyborczej

4. Wybór Sołtysa

5. Zakończenie zebrania

Zebranie wiejskie Wola Prażmowska - 22 września 2021 r.

17 września 2021

Sołtys wsi Wola Prażmowska zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. ( środa ) o godz. 18:00 w budynku OSP Wola Pażmowska.

Zebranie wiejskie Ustanów - 22 września 2021 r.

17 września 2021

Sołtys wsi Ustanów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. ( środa ) o godz. 18:00 - I termin lub 18.15 - II termin w budynku OSP Jeziórko.

Terminarz zebrań sołeckich 2021 ( przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2022 r. )

9 września 2021

 

Sołectwo

Termin i godzina zebrania

Miejsce zebrania

Biały Ług

   

Bronisławów

 

 

Chosna

 

 

Dobrzenica - Błonie

11.09.2021 r. godz. 16:00

Świetlica Wiejska w Dobrzenicy

Gabryelin

12.09.2021 r. o godz. 17:00

 Świetlica Wiejska

Jaroszowa Wola

 

 

Jeziórko

10.09.2021 r. godz. 18:00

OSP w Jeziórku

Kędzierówka

 22.09.2021 r. godz. 19:00

Sala bankietowa Kędzierówka 75 A

Kolonia Gościeńczyce

24.09.2021 r. godz. 19:30

Świetlica Wiejska w Dobrzenicy 

Koryta

 

 

Krępa

10.09.2021 r. godz. 16:00

Dom Sołtysa

Krupia Wólka

10.09.2021 r. godz. 19:00

OSP w Jeziórku

Ludwików

 

 

Ławki

 

 

Łoś

11.09.2021 r. godz. 16:00

Wiejski Klub Kultury w Łosiu

Nowe Wągrodno

 

 

Nowy Prażmów

05.09.2021 r. godz. 17:00

OSP w Nowym Prażmowie

Piskórka

 

 

Prażmów

 

 

Ustanów

22.09.2021 r. godz. 18:00 / 18:15

OSP Jeziórko

Uwieliny

17.09.2021 r. godz. 18:30

OSP w Uwielinach

Wągrodno

24.09.2021 r. godz. 18:00

OSP w Wągrodnie

Wilcza Wólka

 

 

Wola Prażmowska

22.09.2021 r. godz. 18:00

 OSP Wola Prażmowska

Wola Wągrodzka

 

 

Zadębie

 

 

Zawodne

25.09.2021 r. godz. 18:00

Dom Sołtysa

Zebranie wiejskie Kolonia Gościeńczyce - 24 września 2021 r.

16 września 2021

Sołtys wsi Kolonia Gościeńczyce zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. ( piątek ) o godz. 19:30 w Świetlicy Wiejskiej w Dobrzenicy.

Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie Kolonia Gościeńczyce - 24 września 2021 r.

Szanowni Państwo!

29 grudnia 2020

Z przykrością informuję, że z dniem 1 stycznia 2021 roku przestanę pełnić funkcję sołtysa w Sołectwie Dobrzenica Błonie. Zmusiły mnie do tego ważne przyczyny osobiste.
Do czasu wyboru nowego sołtysa w razie potrzeby proszę się kontaktować bezpośrednio z Urzędem Gminy. Z całego serca dziękuję Państwu za wspólny czas, współpracę i okazaną życzliwość.

Z wyrazami szacunku 

Anna Arciuch 

Terminarz zebrań sołeckich 2020 ( przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2021 r. )

16 września 2020

Sołectwo

Termin zebrania

Miejsce zebrania

 

Biały Ług

20.09.2020 r. godz. 17:00

 Plac zabaw

Bronisławów

20.09.2020 r. godz. 17:00 

Dom sołtysa

Chosna

12.09.2020 r.  godz. 16:00

Plac zabaw-Nowe Wągrodno

Dobrzenica - Błonie

19.09.2020 r. godz. 17:00

Świetlica wiejska 

Gabryelin

 20.09.2020 r. godz. 18:00

Świetlica wiejska

Jaroszowa Wola

19.09.2020 r.  godz. 18:00

Świetlica wiejska

Jeziórko

12.09.2020 r.  godz. 17:00

OSP Jeziórko

Kędzierówka

18.09.2020 r.  godz. 17:30

Dom sołtysa

Kolonia Gościeńczyce

11.09.2020 r.  godz. 19:00

Świetlica wiejska-Dobrzenica

Koryta

24.09.2020 r. godz: 17:30

Dom sołtysa

Krępa

05.09.2020 r.  godz. 16:00

Dom sołtysa

Krupia Wólka

04.09.2020 r. godz. 19:00

OSP Jeziórko

Ludwików

 

 

Ławki

21.09.2020 r. godz. 19:00

Świetlica wiejska-Gabryelin

Łoś

13.09.2020 r.  godz. 18:00

Klub Kultury

Nowe Wągrodno

12.09.2020 r.  godz. 16:00

Plac zabaw

Nowy Prażmów

06.09.2020 r. godz. 17:00

 OSP Nowy Prażmów

Piskórka

11.09.2020 r. 

 

Prażmów

04.09.2020 r.  godz. 18:00

Plac zabaw przy Szkole Podst.

Ustanów

20.09.2020 r.  godz. 16:00

OSP Jeziórko

Uwieliny

12.09.2020 r.  godz. 18:00

OSP Uwieliny

Wągrodno

18.09.2020 r. godz. 18:30

OSP Wągrodno

Wilcza Wólka

 05.09.2020 r.

 

Wola Prażmowska

18.09.2020 r.  godz. 18:00

OSP Wola Prażmowska

Wola Wągrodzka

28.09.2020 r.  godz. 17:00

Klub Tęcza

Zadębie

19.09.2020 r.  godz. 19:00

Plac zabaw

Zawodne

26.09.2020 r.  godz. 18:00

Dom sołtysa

Informacja o kontroli

3 września 2020

Uprzejmie informuję, że zostały rozpoczęte czynności kontrolne wobec właścicieli nieruchomości w Gminie Prażmów, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach kontroli osoba legitymująca się upoważnieniem Wójta Gminy Prażmów ma prawo do:

1)       sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)       sprawdzenia czy zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów”, w tym posiadania kompostownika i wykorzystywania go do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

3)       sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

4)       sprawdzenia sposobu pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - to jest udokumentowanie usuwania nieczystości ciekłych i komunalnych osadów ściekowych, przez posiadanie i okazanie dowodów płacenia (np. potwierdzenie przelewu, faktura, rachunek, paragon);

5)       sprawdzenia ilości zamieszkałych na nieruchomości osób oraz ilości psów posiadanych przez właścicieli.

Z kontroli każdej nieruchomości sporządzony jest protokół, który powinien zostać podpisany przez przeprowadzającego kontrolę oraz właściciela nieruchomości lub osobę udzielającą wyjaśnień.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Prażmów!

2 września 2020

W związku z odbywającymi się we wrześniu zebraniami mieszkańców w celu zaplanowania przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok bardzo proszę o przedyskutowanie przy tej okazji i przekazanie mi propozycji ewentualnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:33010