Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Sołectwa

Sołectwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zebranie wiejskie Kolonia Gościeńczyce - 24 września 2021 r.

16 września 2021

Sołtys wsi Kolonia Gościeńczyce zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. ( piątek ) o godz. 19:30 w Świetlicy Wiejskiej w Dobrzenicy.

Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie Kolonia Gościeńczyce - 24 września 2021 r.

Szanowni Państwo!

29 grudnia 2020

Z przykrością informuję, że z dniem 1 stycznia 2021 roku przestanę pełnić funkcję sołtysa w Sołectwie Dobrzenica Błonie. Zmusiły mnie do tego ważne przyczyny osobiste.
Do czasu wyboru nowego sołtysa w razie potrzeby proszę się kontaktować bezpośrednio z Urzędem Gminy. Z całego serca dziękuję Państwu za wspólny czas, współpracę i okazaną życzliwość.

Z wyrazami szacunku 

Anna Arciuch 

Terminarz zebrań sołeckich 2020 ( przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2021 r. )

16 września 2020

Sołectwo

Termin zebrania

Miejsce zebrania

 

Biały Ług

20.09.2020 r. godz. 17:00

 Plac zabaw

Bronisławów

20.09.2020 r. godz. 17:00 

Dom sołtysa

Chosna

12.09.2020 r.  godz. 16:00

Plac zabaw-Nowe Wągrodno

Dobrzenica - Błonie

19.09.2020 r. godz. 17:00

Świetlica wiejska 

Gabryelin

 20.09.2020 r. godz. 18:00

Świetlica wiejska

Jaroszowa Wola

19.09.2020 r.  godz. 18:00

Świetlica wiejska

Jeziórko

12.09.2020 r.  godz. 17:00

OSP Jeziórko

Kędzierówka

18.09.2020 r.  godz. 17:30

Dom sołtysa

Kolonia Gościeńczyce

11.09.2020 r.  godz. 19:00

Świetlica wiejska-Dobrzenica

Koryta

24.09.2020 r. godz: 17:30

Dom sołtysa

Krępa

05.09.2020 r.  godz. 16:00

Dom sołtysa

Krupia Wólka

04.09.2020 r. godz. 19:00

OSP Jeziórko

Ludwików

 

 

Ławki

21.09.2020 r. godz. 19:00

Świetlica wiejska-Gabryelin

Łoś

13.09.2020 r.  godz. 18:00

Klub Kultury

Nowe Wągrodno

12.09.2020 r.  godz. 16:00

Plac zabaw

Nowy Prażmów

06.09.2020 r. godz. 17:00

 OSP Nowy Prażmów

Piskórka

11.09.2020 r. 

 

Prażmów

04.09.2020 r.  godz. 18:00

Plac zabaw przy Szkole Podst.

Ustanów

20.09.2020 r.  godz. 16:00

OSP Jeziórko

Uwieliny

12.09.2020 r.  godz. 18:00

OSP Uwieliny

Wągrodno

18.09.2020 r. godz. 18:30

OSP Wągrodno

Wilcza Wólka

 05.09.2020 r.

 

Wola Prażmowska

18.09.2020 r.  godz. 18:00

OSP Wola Prażmowska

Wola Wągrodzka

28.09.2020 r.  godz. 17:00

Klub Tęcza

Zadębie

19.09.2020 r.  godz. 19:00

Plac zabaw

Zawodne

26.09.2020 r.  godz. 18:00

Dom sołtysa

Informacja o kontroli

3 września 2020

Uprzejmie informuję, że zostały rozpoczęte czynności kontrolne wobec właścicieli nieruchomości w Gminie Prażmów, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach kontroli osoba legitymująca się upoważnieniem Wójta Gminy Prażmów ma prawo do:

1)       sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)       sprawdzenia czy zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów”, w tym posiadania kompostownika i wykorzystywania go do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

3)       sprawdzenia wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

4)       sprawdzenia sposobu pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi - to jest udokumentowanie usuwania nieczystości ciekłych i komunalnych osadów ściekowych, przez posiadanie i okazanie dowodów płacenia (np. potwierdzenie przelewu, faktura, rachunek, paragon);

5)       sprawdzenia ilości zamieszkałych na nieruchomości osób oraz ilości psów posiadanych przez właścicieli.

Z kontroli każdej nieruchomości sporządzony jest protokół, który powinien zostać podpisany przez przeprowadzającego kontrolę oraz właściciela nieruchomości lub osobę udzielającą wyjaśnień.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Prażmów!

2 września 2020

W związku z odbywającymi się we wrześniu zebraniami mieszkańców w celu zaplanowania przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na 2021 rok bardzo proszę o przedyskutowanie przy tej okazji i przekazanie mi propozycji ewentualnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

 

31 lipca zebranie mieszkańców wsi Kolonie Gościeńczyce

20 lipca 2020
Przejdź do - 31 lipca zebranie mieszkańców wsi Kolonie Gościeńczyce

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Sołectwa Kolonia Gościeńczyce w dniu 31.07.2020 r. (piątek) o godz. 20.00 do sali we Wsi Dobrzenica przy ul. Mazowieckiej na zebranie wiejskie.

Celem zebrania jest zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Sołtys Jadwiga Łukasiewicz

17 lipca Zebranie mieszkańców wsi Ławki

15 lipca 2020
Przejdź do - 17 lipca Zebranie mieszkańców wsi Ławki

Już 17 lipca- w piątek o godzinie 19.45 odbędzie się Zebranie Wiejskie Wsi Ławki. Będzie dotyczyło przekwalifikowania budżetu sołeckiego na rok 2020.
Sołtys wsi Jolanta Gwiazda informuje, że z uwagi na plagę komarów, mieszkańców zaprasza do MAŁEGO PRZEDSZKOLA w GABRYELINIE, ul.Dębowa 18

W sobotę Zebranie Wiejskie w Nowym Prażmowie

13 lipca 2020

Wybory Sołtysa Wsi Łoś 9 sierpnia

9 lipca 2020

Wybory Sołtysa wsi Łoś odbędą się 9 sierpnia o godzinie 18. w Klubie Kultury przy ul.Spółdzielczej 32 w Łosiu. 

 

Wkrótce wybory sołtysa i rady sołeckiej w Łosiu

4 marca 2020

Rada Gminy Prażmów podjęła uchwałę Nr XVIII.176.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łoś. Wybory odbędą się w dniu 29 marca 2020 roku o godzinie 18.00 w Wiejskim Klubie Kultury w Łosiu, ul. Spółdzielcza 32.

Uchwała w załączniku:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:36199