Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Prażmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  31 sierpnia 2022 r. (środa)      godz. 12.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
4.Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
6.Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów oraz
gmin, z którymi zawrze stosowne porozumienie.
7.Uchwała w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
8.Uchwala w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.458.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 maja 2022r. w
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2022roku”.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-24
Data publikacji:2022-08-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:495