Wybory do Rady Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2022

Na podstawie uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XL.467.2022 z dnia
27 maja 2022r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Prażmów i uchwały Nr XL.483.2022 z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.467.2022 z dnia 27 maja 2022r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Prażmów w dniu 1 września 2022r. Wójt Gminy Prażmów ogłosił wybory do Rady Seniorów Gminy Prażmów.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 29 września 2022r.

W skład Rady Seniorów wejdzie 12 osób. Kadencja Rady Seniorów trwa trzy lata.

Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania i zgłaszania kandydatur) w wyborach do Rady Seniorów przysługuje wszystkim osobom zamieszkałym stale/ zameldowanym na terenie Gminy, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. 

Bierne prawo wyborcze (bycia wybieranym) przysługuje wszystkim osobom zamieszkałym stale/ zameldowanym na terenie Gminy.

Zgłoszenie kandydata powinno wpłynąć na formularzu zgłoszeniowym:

Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Prażmów – wybranego na zebraniu wiejskim – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta; 

Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Prażmów – zgłaszanego przez grupę seniorów – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta; 

Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów Gminy Prażmów – dokonywane przez podmiot działający na rzecz osób starszych – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta;

Sołtysi organizują zebrania wiejskie w celu wyboru kandydatów w terminie do dnia 22 września 2022r. Każde sołectwo ma prawo wybrania jednego kandydata. Po wyborze kandydatów sołtysi w terminie 7 dni dostarczają do Urzędu Gminy zgłoszenie o wyborze kandydatów. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Po 28 dniach od ogłoszenia upływa również termin zgłaszania kandydatów będących przedstawicielami:

1) osób starszych, którzy uzyskali poparcie co najmniej 15 osób (które w dniu wyborów ukończyły 60 lat) lub 

2) podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Do zgłoszenia ww. kandydata będącego przedstawicielem osób starszych lub podmiotów należy również dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-01
Data publikacji:2022-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Patrycja Kaczorowska
Liczba odwiedzin:541