Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 • sprawy USC, ewidencja ludności tel: 22 727 05 22 wewn. 20, 21;

 • sprawy zagospodarowania przestrzennego tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 26 i 28;

 • sprawy podatków lokalnych: tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 15, 16 (wymiar podatków, decyzje), wewn. 17, 18 – płatności, wewn. 19 – kierownik Referatu;

 • sprawy odpadów komunalnych tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 46, 47.

 

 

Artykuły

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Prażmów

7 maja 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 maja 2021 r. (piątek) godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Prażmów

4 maja obchodzimy Dzień Św. Floriana – Patrona Strażaków.

4 maja 2021

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju

30 kwietnia 2021

Najważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to samospis internetowy i spis przez telefon. Spisywaniem mieszkańców Polski będą się też zajmować rachmistrzowie. Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczną pracę na początku maja i będą się kontaktować WYŁĄCZNIE przez telefon.

Po lewej stronie grafiki widać kobietę w średnim wieku. Po prawej stronie grafiki jest napis: Rachmistrz spisowy rozpocznie pracę w maju! Poniżej jest napis spis.gov.pl. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021

Czytaj więcej o: Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju

Spisz się przez Internet i wygraj samochód!

30 kwietnia 2021

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowiązek, ale również masz szansę na spełnienie motoryzacyjnego marzenia! Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz auta można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

Na górze grafiki jest napis: Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Poniżej jest napis: Sprawdź co możesz zyskać spisując się przez Internet! Regulamin i szczegóły loteria.spis.gov.pl Po lewej stronie grafiki widać samochód i karty przedpłacone. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Czytaj więcej o: Spisz się przez Internet i wygraj samochód!

APEL o pomoc dla Grzesia Jarosza

29 kwietnia 2021

Stanowisko Wójta Gminy Prażmów w sprawie finansowania oświaty

29 kwietnia 2021

Obowiązujący od lat algorytm naliczania subwencji na jednego ucznia (dotacji przedszkolnej na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym), ustalane na szczeblu rządowym wysokości wynagrodzeń, wdrażany system osiągania i sposób naliczania średnich wynagrodzeń, brak określonych standardów organizacji szkół (m.in. liczby uczniów w oddziale), ustalone pensum kadry pedagogicznej sukcesywnie doprowadza do corocznego zwiększania kosztów utrzymania placówek oświatowych. Analiza danych z pięciu ostatnich lat pokazuje tendencję spadku subwencji, co prowadzi do dokładania z budżetu Gminy Prażmów wysokich kwot na oświatę.

Czytaj więcej o: Stanowisko Wójta Gminy Prażmów w sprawie finansowania oświaty

Informacja o zakresie II etapu prac kanalizacyjnych

27 kwietnia 2021

W związku z Państwa pytaniami o zakres prac kanalizacyjnych z pieniędzy pozyskanych z WFOŚ i GW informuję, że przedmiotem inwestycji jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Prażmów.

Czytaj więcej o: Informacja o zakresie II etapu prac kanalizacyjnych

Apel dotyczący rozprzestrzeniania się grypy ptaków ( HPAI).

23 kwietnia 2021

           Szanowni mieszkańcy Gminy Prażmów,                                                                          

zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WBZK-I.6333.7.28.2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. informuję lokalną społeczność Gminy Prażmów, że na terenie województwa mazowieckiego coraz bardziej rozprzestrzenia się zjadliwa grypa ptaków ( HPAI).

Na dzień dzisiejszy potwierdzonych jest 69 ognisk. Najbardziej groźna jest sytuacja w powiatach: żuromińskim (40 ognisk), mławskim (20 ognisk), i po jednym w powiecie sierpeckim, płockim i wyszkowskim.

Czytaj więcej o: Apel dotyczący rozprzestrzeniania się grypy ptaków ( HPAI).

Raport z przeprowadzonej kontroli przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie środowiska oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Prażmów

16 kwietnia 2021

1. Skontrolowano 876 posesji w miejscowościach:

- Błonie, Dobrzenica, Biały Ług, Prażmów, Wola Prażmowska, Nowy Prażmów, Wągrodno, Nowe Wągrodno, Wola Wągrodzka, Gabryelin, Jeziórko, Ustanów.

2. W okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2021r. po analizie zebranych protokołów z kontroli oraz weryfikacji zużycia wody w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Prażmowie do ponownej kontroli wytypowano 88 posesji, których właściciele okazali potwierdzenia wywozu nieczystości płynnych na dużo mniejsze objętości niż wynikające ze zużycia wody.

Czytaj więcej o: Raport z przeprowadzonej kontroli przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie środowiska oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Prażmów

Informacja dot. pożyczki na budowę kanalizacji na terenie Gminy Prażmów

16 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

z radością pragnę Państwa poinformować, że zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza  WFOŚ i GW w Warszawie przyznała Gminie Prażmów pożyczkę na budowę kanalizacji w kwocie 14 889 474,02 zł. Dziś otrzymaliśmy oficjalne pismo w tej sprawie, w związku z tym wkrótce zostanie podpisana umowa.

Cieszę się, że możemy zatem kontynuować cały cykl kanalizacyjny.

Warto było czekać, ponieważ z możliwości budżetowych moglibyśmy przeznaczać na kanalizację tylko  ok. 2-3 milionów rocznie. Dzięki takiej strategii i prowadzeniu polityki gospodarczej przeze mnie i wspierających mnie radnych mogę bardziej skutecznie zarządzać gminą. Także dzięki temu, że powołaliśmy spółkę prawa handlowego (100 % własność Gminy) możemy w następnych dwóch latach przeznaczyć na kanalizację aż 20 milionów złotych.

z poważaniem,

 

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

 

 

 

Czytaj więcej o: Informacja dot. pożyczki na budowę kanalizacji na terenie Gminy Prażmów