LXIII Sesja Rady Gminy

W poniedziałek 12 lutego 2024 r o godz. 12.00 odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Prażmów.
Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja na temat aktualnej sytuacji w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Prażmowie.
 5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2024 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXII.748.2024 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 8. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Uwielinach.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Prażmów.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów na 2024 r.
 11. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działki drogowe nr ew. 111/5, 111/21, 111/37 w obrębie Ustanów.
 12. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki w Bronisławowie.
 13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Dobrzenica – rejon oczyszczalni ścieków.
 14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Łoś – rejon oczyszczalni ścieków.
 15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Ustanów- rejon oczyszczalni ścieków.
 16. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Zawodne.
 17. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Prażmów – rejon cmentarza.
 18. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Krupia Wólka, Łoś, Uwieliny, Wola Wągrodzka oraz dla wskazanej działki w miejscowości Zadębie.
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LII.615.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Ustanów, Zadębie, Prażmów, Biały Ług – etapowanie na II etapy prac.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVII.704.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Kamionka, Chosna, Wola Prażmowska, Błonie, Kolonia Gościeńczyce.
 21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVII.707.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Biały Ług, Krupia Wólka, Kędzierówka, Kamionka, Zadębie, Łoś, Błonie, Nowe Wągrodno, Krępa.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały XLVII.552.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowościach Krupia Wólka, Łoś, Ludwików, Piskórka, Prażmów, Ustanów, Wola Prażmowska, Wola Wągrodzka.
 23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek w miejscowości Jeziórko – Ustanówek rejon ul. Tęczowej.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.