ETR

Urząd Gminy Prażmów
ul. Piotra Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów
tel. 22 727 01 77, 22 72701 81, 22 727 03 53,
tel. 22 727 05 21, 22 727 05 22, 22 727 05 23
fax. 22 727 01 77 wew. 113
e-mail: kancelaria@prazmow.pl
SKRYTKA ESP ePUAP
/2pq7wh2x8k/skrytka
 

 

Godziny pracy urzędu:

 

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 8.00-16.00

 

Informujemy, że wtorek zostaje dniem pracy wewnętrznej w:

 

 

– w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych,
– na Stanowisku ds. gospodarowania odpadami, opłat i egzekucji
– w Referacie Planowania Przestrzennego
– w Urzędzie Stanu Cywilnego
– na Stanowisku ds. obywatelskich.

 
 
Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia w godzinach pracy urzędu.
Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.
 
Dane Gminy Prażmów:
Adres:
Prażmów ul. P.Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów pow. piaseczyński, woj. mazowieckie
NIP: 123 10 50 091
REGON: 
013 27 11 70
Numer konta: 80 8008 1018 2003 0030 4775 0001