Wnioski o ocenę szkód w gospodarstwie

Rolnicy mogą już składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z mapami wystąpienia przymrozków sporządzonymi na podstawie danych z automatycznych telemetrycznych stacji meteorologicznych, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przymrozki wystąpiły na terenie gminy Prażmów 17, 18, 19 i 26 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie o wystąpieniu strat producent rolny powinien złożyć w kancelarii naszego urzędu na obowiązującym wniosku o oszacowanie szkód. Druk w wersji papierowej dostępny jest w kancelarii  urzędu. Wnioski przyjmowane będą od 9 do 29 maja 2024 r.

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, złożonego do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2024 r. (bez map).

Przypominamy, że:
• podana całkowita powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwie w danym sezonie wegetacyjnym powinna być zgodna z powierzchnią zgłaszaną do dopłat bezpośrednich w ARiMR (załącznik nr 1);
• powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą należy podać we wniosku, nie może być mniejsza niż powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR.

We wniosku należy:
• uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy, w których straty nie wystąpiły);
• oznaczyć działki rolne (uprawy), na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (należy oszacować procent strat).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu zapewnienie sprawnego kontaktu pracowników urzędu gminy z wnioskodawcą.